Ekonom, vikariat 1 år, till enheten för stabilitetsanalys och makrotillsyn

Plats
Stockholm
Annonserat
den 28 december 2016
Stängs
den 22 januari 2017
Ref:
Dnr 2016-00922
Kontakta
Annika Svensson
Anställningsform
Vikariat
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

SOM EKONOM PÅ ENHETEN FÖR STABILITETSANALYS OCH MAKROTILLSYN arbetar du med analys av stabilitets- och makrotillsynsfrågor i ett brett perspektiv och bidrar i arbetet med att förmedla Riksbankens analys och policy. I arbetet ingår också viss kvantitativ analys. Ditt arbete är en viktig del i, bland annat, rapporten Finansiell stabilitet samt i Riksbankens beredningsarbete inför stabilitetsrådets möten. Internationellt beredningsarbete kan också vara ett inslag. Arbetet kräver att du både tycker om helhetsperspektivet och har en förmåga att fördjupa dig i olika frågor. Mycket av enhetens arbete mynnar ut i att på olika sätt förmedla Riksbankens budskap i ord och text och det är därför viktigt att du är duktig på att tala och skriva informativa texter på såväl svenska som engelska.

Tjänsten är ett vikariat till och med mars 2018.

VI SÖKER DIG som har minst masterexamen inom nationalekonomi, finansiell ekonomi eller ett närliggande ämne, och som vill arbeta med praktiskt inriktade policyfrågor. Arbetet kräver viss kunskap i kvantitativa metoder och ekonometri. Erfarenhet från liknande myndighets- och policyarbete samt forskarutbildning är meriterande.

SOM PERSON är du självgående, prestigelös och strukturerad. Du tycker om att ta ett stort eget ansvar, är bra på att samarbeta och är van vid att arbeta i grupp. Du har god analysförmåga och skriver och förmedlar budskap på ett pedagogiskt sätt. Att du har ett stort intresse för samhällsekonomiska frågor ser vi som en självklarhet.

VI ERBJUDER utmanande arbetsuppgifter i en händelserik miljö där Sveriges ekonomiska utveckling står i fokus. Hos oss får du kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling.

VI VILL HA DIN ANSÖKAN med CV, personligt brev och relevanta betyg och intyg senast den 22 januari 2017. Om du har frågor är du välkommen att ringa enhetschef Annika Svensson 070-267 77 98. Du söker tjänsten genom att klicka på Ansök.

Avdelningen för finansiell stabilitet (AFS) arbetar för att Riksbanken på ett tidigt stadium ska identifiera risker som kan leda till att det finansiella systemet blir instabilt eller ineffektivt. AFS ansvarar också för att se till att Riksbanken ska kunna hantera en finansiell kris, om en sådan trots allt skulle uppstå. Delar av avdelningens analyser och slutsatser presenteras bland annat i rapporten Finansiell stabilitet, i direktionsledamöters tal, och konsultations- och remissvar. Avdelningen arbetar i nära samarbete med andra myndigheter i Sverige, svenska banker och med andra aktörer på de finansiella marknaderna. Vi deltar även aktivt i internationella organisationer som arbetar med finansiell stabilitet så som IMF, Bank for International Settlements (BIS) och European Systemic Risk Board (ESRB).

Enheten för stabilitetsanalys och makrotillsyn (ESM) har det övergripande ansvaret för AFS stabilitets- och makrotillsynsanalys. Förutom analys av dessa frågor i ett bredare perspektiv innefattar arbetet att stabilitetsanalysen och makrotillsynen på ett adekvat sätt förmedlas i relevanta fora. Enheten driver också arbetet med rapporten Finansiell stabilitet och ansvarar för Riksbankens beredningsarbete inför stabilitetsrådets möten. Till enhetens ansvarsområden hör även att bereda och samordna Riksbankens deltagande i ESRB. Enhetens arbete sker i nära samarbete med andra enheter på AFS, med andra avdelningar på Riksbanken och med andra myndigheter.