Kapitalförvaltningsansvarig sökes till Nobelstiftelsen

Rekryterare
Plats
Stockholm (Stad) (SE)
Annonserat
den 10 januari 2017
Stängs
den 16 januari 2017
Kontakta
Ulrik Swedrup
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Nobelstiftelsen ansvarar för förvaltningen av det kapital Alfred Nobel lämnade efter sig för att användas till Nobelprisen. Stiftelsen har idag en bred sammansättning på sina tillgångar; aktier, räntebärande placeringar av olika slag, alternativa placeringar som fastigheter, hedgefonder och s.k. private equity ingår i portföljen.

Nobelstiftelsen söker
Kapitalförvaltningsansvarig

Arbetet bedrivs i nära samarbete med Nobelstiftelsens VD och administrativa chef. Den kapitalförvaltningsansvarige ingår i den beslutsfattande investeringskommitté som idag finns under Nobelstiftelsens styrelse. I arbetsuppgifterna ingår att vara föredragande i kommittén och att vara dess sekreterare.

Den kapitalförvaltningsansvarige har till uppgift att löpande följa och utvärdera utvecklingen av Nobelstiftelsens olika tillgångar och att ge förslag till förändringar rörande tillgångarnas övergripande allokering, placeringsinriktning, instrument, val av placerare etc. Vidare ingår att ansvara för kontakter med och upphandling av placerare. Arbetet ställer därmed krav på bredd; den vi söker måste ha en god kunskap om finansiell teori och en välgrundad uppfattning om övergripande marknadstrender. Sökanden måste också vara beredd att praktiskt hantera en del frågor av ekonomiadministrativ art, sammanhängande med de olika investeringsbeslut som tas.

Nobelstiftelsen är en liten organisation med en professionell, öppen och informell arbetsmiljö. Den person vi söker ska ha gedigen erfarenhet av kapitalförvaltning och samtidigt vara road av att samarbeta för att åstadkomma bästa resultat. Noggrannhet, integritet och gott omdöme är också självklarheter och krav.

Frågor kan besvaras av Ulrik Swedrup CV Search 08-545 282 00/ mobil 070 643 57 42, som vi samarbetar med i denna rekrytering. Din ansökan emotser vi före 16 januari 2017 till ulrik.swedrup@cvsearch.se

Liknande jobb

Liknande jobb