Linnéuniversitetet söker rektor

Plats
Växjö/Kalmar
Annonserat
den 6 februari 2017
Stängs
den 1 mars 2017
Ref:
SE-11776
Kontakta
Per Anders Nilsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

ledning – utveckling - samverkan

Som rektor på Linnéuniversitetet får du möjligheten att leda ett framgångsrikt och dynamiskt lärosäte in i framtiden. Med hörnstenar som utmanande utbildning, framstående forskning, samhällelig drivkraft och globala värden skapas en kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda, där du kan spela en viktig roll för universitetets utveckling.

Du leder det övergripande arbetet utifrån Linnéuniversitetets fastställda strategi och är universi­tetets främsta företrädare såväl inåt som utåt. Det blir din uppgift att ansvara för samarbete med med­arbetare och studenter och ta ini­tiativ till förnyelse och utveckling. I rollen förväntas du även fortsätta att utveckla universite­tets betydelse för en hållbar samhällsutveckling, där högklassig utbildning och forsk­ning skapar grunden för framtiden.    

Som Linnéuniversitetets rektor verkar du för att

 • Utveckla universitetet tillsammans med medarbetare och studenter för att skapa de bästa förutsättningarna för forskning och undervisning i effektiva, kollegiala och akademiska miljöer.
 • Skapa en miljö som gynnar vetenskapligt kunskapssökande och öppen dialog.
 • Stärka universitetets konkurrenskraft internationellt, nationellt och regionalt.Utveckla samverkan med det omgivande samhället på alla nivåer.
 • Vidareutveckla samverkan mellan universitetets olika fakulteter för att uppnå en effektiv, kreativ och attraktiv arbetsplats för lärare, forskare, övrig  personal och studenter.
 • Främja jämställdhet, mångfald och hållbarhet inom alla områden där universitetet är verksamt.
 • Arbeta aktivt med arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för att göra universitetet till en attraktiv arbetsplats.  

Följande krav ställs på rektor vid Linnéuniversitetet

 • Gedigen och dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt akademiskt ledarskap på hög nivå inom utbildning och forskning.
 • Professorskompetens med väl dokumenterad erfarenhet av forskning och undervisning och med god förankring i vetenskapssamhället nationellt och internationellt.
 • Goda nationella och internationella kontakter inom akademi och samhälle samt erfarenhet av konstruktivt samarbete med näringslivet.
 • Goda kunskaper om hur forskningsfinansiering fungerar inom högskolan samt kunskap om och förmåga att attrahera externa anslag.
 • God kännedom om det nationella högskolesystemet och om styrningsprocesser inom akademin.
 • Erfarenhet av att leda och driva kvalitets- och utvecklingsarbete.  

Önskvärda personliga förmågor

 • Att kunna kommunicera och samarbeta kollegialt och inkluderande.
 • Att kunna entusiasmera och driva frågor.
 • Att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska.    

Det är meriterande att ha

 • Utbildning inom området organisation och ledarskap.
 • Erfarenhet av ledarskap från andra miljöer än akademin.
 • Erfarenhet av arbete med jämställdhet, mångfald och hållbarhet.
 • Erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete.Erfarenhet av samarbete med fackliga organisationer och studentorganisationer.
 • Erfarenhet av internationell verksamhet.

Kontakt
För frågor, kontakta Dan Brändström, ordförande i Linnéuniversitetets styrelse, tel. 0706-48 47 50.  

Linnéuniversitetet samarbetar i denna rekrytering med Mercuri Urval. För frågor kan du också kontakta rekryteringskonsult Per Anders Nilsson, tel. 0470-70 27 35 eller Christian Nyhlén, tel. 040-669 75 76.

Fackliga företrädare nås via universitetets växel, tel. 0772-28 80 00.

Intresseanmälan
En intresseanmälan med CV och personligt brev sänder du senast den 1 mars 2017 via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-11776).

Linnéuniversitetet bildades 2010 och är därmed ett av Sveriges nyaste lärosäten med 2 000 medarbetare och 31 000 studenter. Linneuniversitetet är en kreativ och internationell kunskapsmiljö, som med inspiration i Carl von Linnés anda odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet.
Linnéuniversitetet har ett brett utbildningsutbud och ambition att erbjuda utbildningar som inspirerar studenter att vilja ta sig an samhällets utmaningar och bidra till ny kunskap och nya möjligheter. Universitetet bedriver framstående forskning med externt utvärderade och framgångsrika forskningsmiljöer. Universitetet har också en drivande roll i hela Linnéregionen genom samverkan med olika parter i det omgivande samhället. Ambitionen är att förstärka och vidareutveckla ett attraktivt och framgångsrikt universitet med fokus på både utbildning och forskning. Rektor ska leda Linnéuniversitetet i en sådan utveckling.