Enhetschef Juridikavdelningen - Trafikverket

Rekryterare
Plats
Borlänge
Annonserat
den 9 februari 2017
Stängs
den 1 mars 2017
Ref:
SE-11804
Kontakta
Louise Dellström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Enheten för entreprenad-, upphandlings-, och järnvägsjuridik

På Trafikverket arbetar 6 500 medarbetare som är fördelade över sex regioner i Sverige och huvudkontoret i Borlänge. Verket har en central juridikfunktion som ger fullservice till hela verket och i hela landet. Verksjuristerna arbetar inom ett stort antal rättsområden, såväl inom affärsjuridik som mera verksamhetsinriktade rättsområden. Juristernas arbete omfattar förvaltnings-, entreprenad-, upphandlings-, fastighets-, miljö-, skadestånds-, avtals- och EU-rätt, samt mer verksamhetsinriktade rättsområden såsom väg- och järnvägsjuridik och expropriationsrätt. Juristerna ger t.ex juridisk rådgivning, driver ärenden och rättegångar i samtliga stora investeringsprojekt som t ex Citybanan, Förbifart Stockholm och Västlänken.

På juridikavdelningen arbetar 30 drivna jurister med bakgrund från såväl domstol och offentlig sektor som från privat verksamhet. Avdelningen är indelad i två lika stora enheter.

Som enhetschef för entreprenad-, upphandlings- och järnvägsjuridik ansvarar du för verksamhetens personal och budget. Enhetens jurister har varierande bakgrund och erfarenhet, men de förenas i sitt engagemang och sin djupa kompetens inom de aktuella rättsområdena. Som enhetschef arbetar du nära avdelningschefen och chefsjuristen i syfte att stärka avdelningen som juristfunktion. Du kommer även att ha rollen som ställföreträdande avdelningschef och sitter med i chefsjuristens ledningsgrupp.

Ansvarsområden
Du kommer bland annat att ansvara för att:

  • Säkerställa ett enhetligt juridiskt förhållningssätt och enhetliga juridiska ställningstaganden
  • Utveckla den juridiska verksamheten och medarbetarna. I det ingår även att säkerställa och utveckla funktion och arbetssätt för de ämnesområdesgrupper som finns på enheten
  • Sammanställa och sprida information om författningar och juridisk praxis som rör de rättsområden som enheten svarar för
  • Representera juridikfunktionen såväl i interna som externa sammanhang, såsom exempelvis medverkan i möten med interna uppdragsgivare och de externa organisationer som Trafikverket möter i olika sammanhang
  • Verka för god samverkan inom och utom enheten

Din juridiska kompetens inom området blir av stor vikt för att på ett klokt sätt kunna påverka och sätta agendan för frågorna i styrgrupper och i ämnesområdesgrupper. Din kompetens kommer även att vara efterfrågad i den kontinuerliga dialogen med verksjuristerna kring ställningstaganden i Trafikverkets juridiska ärenden. Som enhetschef i Trafikverket arbetar du utifrån ett kund- och resultatorienterat, etiskt och omdömesgillt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet inom Juridikavdelningen och Trafikverket.

Vem är du?
Vi söker dig som har Juristexamen 270 hp (180 p). Du har flerårig erfarenhet av juridiskt arbete, med en förmåga att sätta dig in i skilda juridiska områden. Du bör vara specialiserad inom något av enhetens rättsområden. Det är starkt meriterande med tidigare ledarerfarenheter och då särskilt från verksamhet med juridisk inriktning.

Som chef i Trafikverket har du ett kund- och resultatorienterat arbetssätt samt ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Vi söker dig som har förmåga att sätta din egen verksamhet i relation till övrig verksamhet inom Trafikverket. Du har förmåga att leverera goda resultat i en verksamhet i förändring, där stora krav ställs på samarbete internt och externt. Du har ett ledarskap som engagerar och skapar förståelse för att verka i en miljö där en ny kultur och fungerande verksamhetsförutsättningar utarbetas över tid.

Placeringsort är Borlänge. Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år. Tjänsteresor inom landet förekommer.

I denna rekrytering samarbetar vi med Mercuri Urval. Vi intervjuar löpande men senaste datum att anmäla intresse för tjänsten är den 1:a mars 2017. Du är välkommen med din intresseanmälan genom att skicka CV och personligt brev via www.mercuriurval.se (ref nr SE-11804). För upplysningar kontakta rekryteringskonsult Louise Dellström, på telefonnummer 0708-758 124 altenativt på mail; louise.dellstrom@mercuriurval.com.

Läs gärna mer på: www.trafikverket.se

Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Med en vision där alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt ska Trafikverket vara med och bygga ett tillgängligt Sverige för en hållbar samhällsutveckling där verket ansvarar för den långsiktiga planeringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar.

Liknande jobb

Liknande jobb