Ekonomidirektör till Örebro kommun

Rekryterare
Plats
Örebro
Annonserat
den 13 februari 2017
Stängs
den 28 februari 2017
Kontakta
Ann Peyron Östlund
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Ekonomi i Örebro Kommun
Örebro är en stad i tillväxt. Örebro växer både till antalet människor och som nav för handel, logistik och företagande. Arbetslösheten sjunker och kostnaderna för försörjningsstöd har minskat under flera år.
Mellan 2015 och 2020 kommer Örebro att behöva skapa plats för 3700 fler barn och elever i förskola och skola samtidigt som behovet att bygga ut vårdboenden och gruppbostäder är stort. I budget för 2017 läggs över 200 miljoner kronor mer på de kommunala välfärdsverksamheterna än året innan.
Fler jobb och en fortsatt hög utbyggnadstakt av nya bostäder är de nycklar som behövs för att Örebro ska kunna fortsätta att växa.
En förutsättning för att kommunen ska klara en välfärd av hög kvalitet är en stark ekonomi och fortsatt effektivisering av verksamheten.

UPPDRAGET som Ekonomidirektör:
Ekonomidirektören arbetar på uppdrag av Kommundirektören.
Ekonomidirektören ska:
· Leda och driva ekonomiarbetet i kommunen. Han/hon ska utveckla ekonomisk styrning, verksamhetsuppföljning, även av externa utförare, och intern kontroll i samklang med kommunens måldokument. Styrningen sker utifrån fyra strategiska områden: Hållbar tillväxt, Människors egenmakt, Barns och ungas behov, Trygg välfärd.
· Fortsatt arbeta med effektivisering och förbättring för att rusta kommunen för kommande faser med andra förutsättningar och krav.
· Stödja Kommunstyrelse, kommundirektör, programdirektörer och förvaltningschefer i arbetet med att utifrån givna uppdrag och ekonomiska ramar utveckla och följa upp verksamheten.
· Att utveckla kommunens investeringsprocess med planering, genomförande och uppföljning ligger också i uppdraget.
· Leda ekonomiavdelningen med ca 75 medarbetare i 4 enheter. Ekonomidirektören har fullt ansvar för medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Budget på ekonomiavdelningen är dryga 35 miljoner. Ekonomidirektören ska utveckla kompetensen, stötta, coacha, leda, och styra i den fortsatta utvecklingen av ekonomiarbetet.
· Företräda i relevanta regionala och nationella fora. Ekonomidirektören deltar också i flera nätverk, representerar kommunens ekonomiska verksamhet, bidrar och utvecklas själv i olika externa sammanhang.

Helhetssyn, strategisk blick och ”koncerntanken” är viktig i uppdraget som ekonomidirektör. Det gäller att ha hela Örebro Kommuns verksamhets bästa för ögonen och att kunna förstå och att kunna leda ned den politiska målbilden ”omsätta politik till vardag” är absolut kritiskt i det kombinerade uppdraget.
Du kommer till en växande och framgångsrik verksamhet och en kommun i stark utveckling.

ERFARENHET OCH FÖRVÄNTNINGAR
Erfarenheter
Vi söker dig som har
· Dokumenterad, flerårig bred ekonomisk erfarenhet med betoning på ekonomi- och verksamhetsstyrning från en komplex organisation.
· Dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet, ekonomiskt ansvar
· Erfarenhet från ekonomiskt arbete i, eller mot/som konsult, en politiskt styrd organisation, företrädesvis kommun eller landsting
· Erfarenhet av och förmåga att leda och driva fortsatt förbättring och utveckling i en högt kompetent och motiverad miljö
· Kunskap om relevanta IT-verktyg/ekonomisystem (tex Raindance)
· Relevant akademisk utbildning, civilekonom eller motsvarande

Det är meriterande om du har:
· Erfarenhet av kvalitetsarbete/uppföljning
· Ingått i en ledningsgrupp
· Chefs- och ledarskapsutbildning

Förväntningar:
Du är en kommunikativ teamspelare som har mycket att bidra med och har förmågan att leda och utveckla andra. Du skapar tillitsfulla relationer i en transparent miljö. Du driver, tar initiativ, är analytisk och strukturerad och strategisk.
Vi hoppas och tror också att du är:
prestigelös, modig och förtroendeingivande och leder och företräder med öppenhet och uthållighet.

I rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Som ekonomidirektör har man ett tidsbegränsat förordnande som förlängs med fyra år i taget med en tillsvidareanställning som grundanställning i Örebro kommun.

Välkommen med din ansökan till oss senast den 28 februari!

Rekryteringen sker i samarbete med SOURCE, och som en del i urvalsprocessen kan tester komma att användas. För mer information om tjänsten, kontakta Ann Peyron Östlund på telefon 070-878 42 26 eller Monica Landmark på 073-155 00 14
Om du har frågor kontakta:
Kommundirektör Anne Andersson 019-21 11 79
Fackliga företrädare
Vision, Jan Andersson, 019-21 12 02
SACO, Carina Laurin Stensson, 019-21 30 96

Örebro Kommun
Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun med ca 146 000 personer. I kommunen finns invånare från cirka 165 olika länder. Ca 18 000 studenter studerar vid Örebro Universitet.
Näringslivet i Örebro är rikt och har en tyngdpunkt på företag inom logistik, handel, avancerad tillverkningsindustri.
Drygt 12 000 arbetar inom Örebro Kommun som har en budgetomslutning om ca 8 mdr kronor.
Kommunen är organiserad i 3 Programområden: Barn och utbildning, Social välfärd och Samhällsbyggnad.
I varje programområde finns det driftsförvaltningar som är specialiserade inom olika områden. Varje förvaltning har en politisk nämnd.