Byggprojektledare till Lehto Group Oyj

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 20 februari 2017
Stängs
den 21 mars 2017
Kontakta
Lisbeth Petersson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Ansvarig för ”ekonomistyrt byggande” - enligt Lehtos framgångsrika strategi och koncept

Etablerade, goda kundrelationer i Sverige skapar bra förutsättningar att etablera och växa vår affär också på den svenska marknaden. I rollen som projektledare blir du en nyckelperson i teamet som bygger den svenska verksamheten!

Initialt kommer vi att fokusera på affärsområdet skolor-och äldreomsorg. Du styr, planerar, följer upp, samt leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom projektet. Du får ett total- och resultatansvar för att genomföra byggandet enligt avtal och Lehtos koncept. Utifrån vår väl utarbetade och systematiska projektledningsmetodik ansvarar du för att vi når uppställda mål avseende ekonomi, tid, kvalitet, och miljö. I detta arbete har du nära samarbete och tillgång till vår samlade expertis och professionella stöd från vår finska organisation; där du också kommer att ha tillgång till en egen mentor.

Som projektledare kommer du att jobba mycket nära vår Projektutvecklingschef och du får möjlighet att bidra med kunskap och idéer i hela processen; alltifrån att vi börjar kartläggningen av potentiella tomtförvärv till byggandet avslutas. Detta ger dig stort utrymme i att utvecklas både som professionell byggprojektledare men också i ditt affärsmässiga tänk.

För dig med teknisk utbildning i botten, kombinerat med erfarenhet av att leda bygg - eller anläggningsprojekt från programarbete till färdigställande, är detta en unik möjlighet att få vara med och ”bygga företag”. Med tryggheten bakom dig som det innebär att jobba i ett proffsigt, framgångsrikt företag med stark ekonomi och tydlig tillväxtstrategi finns alla möjligheter för dig att med ditt entrepenöriella driv forma din egen utveckling och framtid. Vår utveckling är din utveckling! Att ta sig in på en ny marknad innebär naturligtvis utmaningar och hårt arbete – men det kommer att löna sig!

Låter det spännande? Vi berättar gärna mera! Kontakta Lisbeth Petersson 08-506 450 78 eller Caroline Kock 08-506 450 21; Mercuri Urval. Välkommen med din ansökan via www.mercuriurval.se (ref nr SE-11882) senast 21 mars.

Lehto är ett finskt börsnoterat byggföretag som vuxit snabbt på den finska marknaden och man har idag tagit stora marknadsandelar inom sina olika verksamhetsområden. Företaget är organiserat i fyra affärsområden, skola- och äldreomsorg, företagslokaler, renovering och småhus. I Finland är man idag 600 anställda. Lehto har haft en stor framgång med mycket stark tillväxt med god lönsamhet. Företagsledningen har nu tagit det strategiska beslutet att satsa på etablering utomlands och först ut är grannlandet Sverige och en Business Area Director har tillsats för att bygga upp den svenska verksamheten (läs mer på www.lehto.com). Men man behöver bli fler och söker därför en Byggprojektledare.

Liknande jobb

Liknande jobb