VD och akademisk ledare - Jönköping University

Plats
Jönköping
Annonserat
den 21 februari 2017
Stängs
den 25 mars 2017
Kontakta
Christian Nyhlén
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Our hearts are set on future health. Will you take the lead?

Välkommen till ett stimulerande och utmanande uppdrag som vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan, Jönköping University. Här kan vi erbjuda dig en roll i en organisation som är ett av de ledande lärosätena i Sverige inom hälsa, vård och socialt arbete och som bedriver forskning med högt anseende såväl nationellt som internationellt.

Ditt uppdrag blir att leda organisationen in i framtiden genom att ytterligare flytta fram Hälsohögskolans och Jönköping Universitys position nationellt och internationellt. Målet är att uppnå starka resultat inom utbildning och forskning samt förbereda studenterna inför framtidens utmaningar i arbetslivet, vilket i förlängningen skapar en ännu mer attraktiv arbetsplats för studenter och personal.

Hälsohögskolans vd och akademiska ledare är ansvarig för verksamhet, ekonomi och resultat och rapporterar till rektor vid Jönköping University. Du ingår i Jönköping Universitys ledningsgrupp som har en viktig roll i att stödja rektor i arbetet med att utveckla och driva Jönköping University som helhet. Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att omsätta strategierna för Jönköping University och Hälsohögskolan i praktiken, det vill säga öka studentattraktivitet och studentnöjdhet, öka internationell utbildning på hela lärosätet, öka internationell konkurrenskraftig forskning samt stärka det externa engagemanget.

Som vd och akademisk ledare kommer du att ansvara för strategisk planering och uppföljning i linje med strategierna samt för alla aspekter av undervisning, forskning, finansiering och kunskapsöverföring. En annan viktig uppgift är att underhålla och utveckla kontakterna med externa intressenter i ett stort nätverk av partners och finansiärer inom akademi, offentlig verksamhet och näringsliv både regionalt, nationellt och internationellt. Du kommer även ha det övergripande ansvaret för att säkerställa kompetensförsörjning och en god arbetsmiljö.

För att lyckas i denna roll har du erfarenhet av att bygga och utveckla utbildnings- och forskningsmiljöer samt gedigen erfarenhet som chef för en avdelning inom en akademisk institution eller annan liknande organisation med fullt ansvar för verksamhet, resurser och personal. Du har disputerat inom ett, för uppdraget, relevant område.

Som ledare har du en god förmåga att förstå både nationella och internationella förutsättningar och möjligheter för högre utbildning och forskning. Du kan formulera och förverkliga strategier. Du förstår också villkoren för extern finansiering och hur man uppnår ett fruktsamt och givande samarbete mellan akademi, offentlig verksamhet och näringsliv.

Ditt ledarskap kännetecknas av en god förmåga att lyssna, kommunicera och fatta beslut med integritet och självsäkerhet. Du har också erfarenhet av att leda en ledningsgrupp och andra ledare samt att leda i förändring. Du har en god kommunikativ förmåga och är en närvarande chef med ett intresse för människor. Vi förutsätter att du skriver och talar engelska flytande, att du kan minst grundläggande svenska och vill, vid behov, utveckla dina svenska språkkunskaper vidare.

Är det här din nästa utmaning? Välkommen att skicka in din ansökan (personligt brev och CV) via Mercuri Urvals hemsida, www.mercuriurval.se (ref.nr SE-11483) senast den 25 mars 2017. Om du har några frågor kontakta våra konsulter Christian Nyhlén, direkt / mobil 0733-66 75 76 eller Per Anders Nilsson direkt / mobil 0703-12 44 48 vid Mercuri Urval.

Hälsohögskolan är organiserad som ett aktiebolag inom Jönköping University. Hälsohögskolan är en av Sveriges ledande utbildare inom hälsa, vård och socialt arbete. Utbildningar erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och har fått positiva omdömen i nationella utvärderingar.

Forskning och forskarutbildning är inriktat på att förbättra metoder för bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd. Forskningen fokuserar även på de synergieffekter som uppstår vid organisationsöverskridande samordning och på att överbrygga glappet mellan teori och praktik.

Hälsohögskolan har cirka 2 000 studenter och 130 anställda.

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av en hög nivå på internationalisering, entreprenörsanda och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Det är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Jönköping University erbjuder ca 60 program/inriktningar på grund- och avancerad nivå och förbereder studenter för att verka i ett internationellt sammanhang. Fokus inom forskning är entreprenörskap, ägande och förnyelse; industriell produktframtagning i samverkan, särskilt tillämpningar i tillverkande företag och näraliggande tjänsteföretag; bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd; och lärandet och kommunikationens villkor. Forskning och utbildning bedrivs genom fyra fackhögskolor: Tekniska Högskolan, Jönköping International Business School, Hälsohögskolan och Högskolan för lärande och kommunikation.

Lärosätet har ca 10 000 studenter, varav 1 500 är internationella, 720 anställda och samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag.

Läs mer på www.ju.se

Liknande jobb

Liknande jobb