CIO till Stockholms läns landsting

Plats
Stockholm
Annonserat
den 10 mars 2017
Stängs
den 26 mars 2017
Ref:
18698
Kontakta
Anna Arborelius
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Är du ledaren som har förmågan att tillsammans med landstingets samtliga verksamheter leda en organisationsövergripande transformation? Uppskattar du att arbeta i en organisation där det du åstadkommer berör de flesta av länets invånare? Vi söker nu en CIO som är placerad direkt under landstingsdirektören.

Landstinget genomför en rad genomgripande satsningar för att stå väl rustat för att kunna möta befolkningens framtida behov av hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, till exempel Nya Karolinska och utbyggnaden av tunnelbanan.

Utvecklingen utgår från tre övergripande strategiska planer:

 • Framtidsplan för hälso- och sjukvården
 • Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län
 • Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Digitalisering är en viktig faktor för att nå framgång i landstingets arbete för att modernisera och utveckla verksamheten. Med hjälp av IT och nya tekniska lösningar kan verksamheternas logik transformeras och bli ett tydligare redskap för att möta invånarnas förväntningar och krav på delaktighet. Digitalisering möjliggör även nya, effektivare sätt till behandling och forskning. Landstinget har därför beslutat om en samlad strategi för digitalisering som nu ska genomföras i hela organisationen.

Det är centralt att IT blir en möjliggörare och att investeringar i tekniska lösningar kan tas hem i både effektiviseringar och tydliga förbättringar för länets invånare. En CIO behöver därför förstå verksamheternas behov såväl som logiken i hur nyttoeffekter ska kunna realiseras.

Som CIO kommer du ansvara för den samlade styrningen av Stockholms läns landstings digitalisering. Du kommer att ingå i landstingsdirektörens ledningsgrupp och leda den digitala transformationen genom att arbeta tvärs över organisationen och utifrån ett invånarperspektiv.

Huvudsakliga ansvarsområden
Driva förändring:

 • Etablera en koncernövergripande funktion för att driva den digitala transformationen
 • Utveckla roadmap och leda arbetet med att ta fram strategier
 • Skapa engagemang kring den digitala visionen hos alla verksamheter
 • Utveckla och kunna kommunicera den digitala resan

Samordna:

 • Skapa tydliga och sammanhållna beslutsprocesser kopplat både till politisk nivå och samordning av förvaltningar och bolag, samt ett väl utpekat utföraransvar
 • Övergripande planering, koordinering och uppföljning av landstingets digitaliseringsrelaterade utvecklings- och avvecklingsinitiativ

Utveckla:

 • Utveckla och upprätthålla landstingets övergripande arkitektur och infrastruktur samt den gemensamma projektportföljen

Kvalifikationer/egenskaper

 • Gedigen ledarerfarenhet med förmåga att organisera, leda och fördela ansvar
 • Gedigen teknikkunskap kombinerad med förståelse för vikten av att koppla samman digitaliseringsprocessen med verksamhetsmålen
 • Mycket god förmåga att verka, förhandla, påverka och driva förändring i komplexa sammanhang. Gärna erfarenhet från politiskt styrda organisationer och/eller stora komplexa koncerner
 • Stark verksamhetsorientering och förståelse för i vilken riktning organisationen vill gå samt förmåga att kommunicera om digitalisering och IT i verksamhetstermer
 • Gärna erfarenhet från vårdkoncern eller verksamhet med många olika professioner
 • Mycket god analytisk förmåga samt strategiskt konceptuellt tänkande
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift i såväl svenska som engelska

För mer information ring chefsrekryteringskonsulter Charlotte Ahlquist 073-506 72 05 eller

Anna Arborelius 072-537 72 11.

Välkommen med din ansökan snarast och senast 26 mars 2017. 

Liknande jobb

Liknande jobb