Inköpschef till Akademiska Hus med placering i Stockholm

Rekryterare
Akademiska Hus
Plats
Stockholm
Annonserat
den 13 mars 2017
Stängs
den 31 mars 2017
Kontakta
Emelie Wijk
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Som inköpschef i Akademiska Hus har du ansvar för hela inköpsprocessen; du ansvarar för utveckling av inköpsstrategi och styrning på inköpsområdet, analys- och kategoristrategiarbetet, upphandlingsprocessen, beställningsprocessen och vår process för leverantörsuppföljning och utveckling.
  • Du ansvarar för och driver verksamhets- och processutveckling inom inköpsområdet och säkrar att inköpsavdelningen kontinuerligt möter uppsatta mål.
  • Du för löpande dialog med processägare och kärnverksamhetens ledningsgrupper för att säkerställa ett väl fungerande samarbete och att inköpsavdelningen uppfattas som en proaktiv affärspartner som med hög professionalism och affärsmässighet levererar konkret värde till verksamheten.
  • Du leder inköpsavdelningens löpande arbete och har personalansvar för ett starkt team bestående av strategiska inköpare, inköpsanalytiker, inköpskoordinatorer och upphandlare. I din roll som inköpschef rapporterar du till bolagets CFO, tillika vVD Catarina Fritz.
  • Som inköpschef i Akademiska Hus är du en av våra mest seniora ledare och en självklar ambassadör för vår värdegrund – Lyhördhet, Engagemang och Värdeskapande!

Din erfarenhet och utbildning
Du har mångårig erfarenhet av strategiskt inköps- och upphandlingsarbete från privata bolag och/eller upphandlande myndigheter. Du har arbetat med verksamhets- och processutveckling inom inköpsområdet och har god förmåga att tydliggöra det värde som strategiskt inköpsarbete och professionell leverantörsutveckling medför. Vidare har du god erfarenhet av category management, supply chain management (SCM) och supplier relationship management (SRM). Du är en trygg ledare och har erfarenhet av att bygga upp och utveckla högpresterande team.

Vi ser helst att du har en akademisk examen inom ekonomi, juridik och/eller är civilingenjör. Du talar och skriver obehindrat på svenska och engelska. Erfarenhet av LOU och entreprenadupphandling är meriterande.

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en kommunikativ, drivande och lösningsorienterad ledare. Du har lätt för att bygga och utveckla värdeskapande relationer. Du är lyhörd och konsultativ i ditt arbetssätt, samtidigt som du är principfast och tydlig i ditt agerande. Du är en ambassadör för långsiktig kostnadsmedvetenhet och god affärsetik och du värnar alltid bolagets affärsmässiga intressen och attraktivitet på leverantörsmarknaden.

Du erbjuds
På Akademiska Hus blir du välkomnad in i en stimulerande miljö med trevlig företagskultur och spännande arbetsuppgifter. Du ges från början ett stort ansvar på vägen mot vårt gemensamma mål – att skapa attraktiva kunskapsmiljöer. Här får du en unik chans att påverka och bidra till framtiden och du får möjlighet att växa i en kunskapsstark organisation. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald kan tillföra verksamheten och eftersträvar därför en kreativ blandning av medarbetare och en jämn könsfördelning.

Om Akademiska Hus
Vi är ett av landets största fastighetsbolag och med fokus på universitet och högskolor bygger och förvaltar vi hållbara kunskapsmiljöer för hela människan. Vår långa erfarenhet och fokus på trender i den akademiska världen gör att vi kan bygga både innovativt och långsiktigt. Idag har vi ett fastighetsvärde på 73 miljarder och en omsättning på 5,7 miljarder, och för att möta den ökande efterfrågan på kunskapsmiljöer har vi en projektportfölj på 16,7 miljarder. Så bidrar vi till ett klokare Sverige. Fler exempel på hur vi jobbar hittar du på akademiskahus.se.

Din ansökan
Jurek Rekrytering & Bemanning behandlar ansökningar löpande, så välkommen in med din intresseanmälan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Emelie Wijk på tel.nr 0766-33 14 41 alternativt via mail: emelie.wijk@jurek.se

Sista ansökningsdag är den 31 mars 2017. Välkommen med din ansökan!

Område:
Stockholm
Stockholms län

Anställning:
Tillsvidare, Heltid

Kontakt:
Emelie Wijk
0766-33 14 41
emelie.wijk@jurek.se

Akademiska Hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag och en av landets mest aktiva byggherrar med en samlad årlig inköpsvolym om cirka fyra miljarder kronor. Sedan 2014 har vår centrala inköpsavdelning övergripande ansvar för alla inköps- och upphandlingsaktiviteter och arbetar kontinuerligt för att möta verksamhetens behov av varor och tjänster med rätt kvalitet, till rätt totakostnad och för att främja hållbara leverantörskedjor. Inköpsavdelningen arbetar kategoristyrt och i nära samarbete med våra interna beställare i företagets huvudprocesser. Sedan starten 2014 har inköpsavdelningen följt en brant utvecklingskurva och är på god väg att etableras som en proaktiv och värdeskapande affärspartner för kärnverksamheten. Dock kvarstår flera viktiga steg där bl.a. leverantörsutvecklingsprocessen behöver stärkas och där den operativa beställningsprocessen behöver bli mer "lean". Vidare återstår flera "green field" kategorier där vi behöver utveckla och implementera nya kategoristrategier.

Akademiska Hus är ett statligt bolag och sedan juni 2016 är bolaget en så kallad upphandlande myndighet enligt LOU. Just nu pågår därför ett intensivt omställningsarbete där vi inom inköpsavdelningen satsar stort på kompetensutveckling och kapacitetsuppbyggnad inom fastighets- och byggrelaterad upphandling enligt LOU. Omställningen och uppväxlingen av våra inköpsaktiviteter ska vara klara under 2017 och siktet är inställt på att bli fastighetssveriges ledande inköps- och upphandlingsorganisation!

I och med halvårskiftet 2017 går vår nuvarande inköpschef vidare till en annan befattning i bolaget och vi söker nu en efterträdare som är redo att ta sig an utmaningen och fortsätta leda vår spännande utvecklingsresa inom inköp!

Liknande jobb

Liknande jobb