Riksgälden söker chef för avdelningen Skuldförvaltning

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 16 mars 2017
Stängs
den 29 mars 2017
Ref:
2017/364
Kontakta
Hans Lindblad
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du leda arbetet med att förvalta Sveriges statsskuld?

Nu söker vi en erfaren chef som ska leda Skuldförvaltningsavdelningen, vars uppdrag är att finansiera statsskulden till lägsta möjliga kostnad med beaktande av risk. Det görs genom att ge ut statspapper som köps av institutioner som banker och försäkringsbolag både i Sverige och utomlands. Till avdelningens ansvar hör också att planera statens upplåning och ta fram underlag för strategiska beslut för statens skuldförvaltning.

Riksgälden är statens centrala finansförvaltning och har även uppdrag som bidrar till att värna finansiell stabilitet. Vi spelar därmed en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden.

Arbetsuppgifter och tjänsten
Avdelningschefens uppgift är att leda, driva och utveckla Skuldförvaltningsavdelningens arbete. Avdelningen har totalt 21 medarbetare och är organiserad i tre enheter: Upplåning, Analys och Business intelligence. Enheterna leds av enhetschefer som rapporterar till avdelningschefen. Avdelningen har även en biträdande avdelningschef.

Uppdraget som avdelningschef innebär även att du företräder Riksgälden gentemot återförsäljare och investerare i Sverige och utomlands. Du rapporterar till riksgälds­direktören och ingår i myndighetens ledningsgrupp.

I chefsansvaret för avdelningen ingår bland annat att:

  • stödja enhetscheferna i såväl operativa som strategiska frågor, till exempel analyser och rapportering, systemhantering, affärsutveckling, låneplanering och externa kontakter m.m.

  • ansvara för verksamhets- och budgetuppföljning samt planering (inkl. kompetensutvecklingsinsatser)

  • ansvara för avdelningens representation i möten organiserade av internationella organisationer såsom EU, OECD, IMF och Världsbanken

  • driva förändringar, samordna och utveckla processer samt hantera policyfrågor inom avdelningens områden

  • bidra i den övergripande ledningen och styrningen av Riksgälden

Erfarenhet, utbildning och person
Du har djup erfarenhet särskilt av obligationsmarknaden men också bredare kunskap om finansiella marknader och svensk samhällsekonomi. Det är särskilt meriterande om du har erfarenhet från tillgångsförvaltning, obligationshandel- och försäljning.

Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av att organisera, delegera, leda och utveckla verksamheter. Du är van vid att leda och fatta beslut och har hög stresströskel. Du är en god kommunikatör med förmåga att såväl i tal som i skrift - på svenska och engelska - förmedla svåra frågor på ett pedagogiskt och tydligt sätt.

Du har erfarenhet av att verka i internationella sammanhang. Du bör ha erfarenhet av att ha arbetat på eller i nära samarbete med en myndighet.

Rollen kräver att du har högskoleexamen inom nationalekonomi, finans, företags­ekonomi eller annan kompetens som vi bedömer likvärdig. Det är meriterande om du har en forskarutbildning.

Viktiga egenskaper för denna tjänst är att du har hög integritet, god förmåga att samverka, skapa delaktighet och effektivt driva förändrings- och utvecklingsarbete. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som vi bedömer relevanta för befattningen.

Tjänsten är säkerhetsklassad. Resor ingår i tjänsten.

Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin. Vårt kontor finns i centrala Stockholm. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild inom alla våra ansvarsområden, både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete.

Kontakt
Frågor kring tjänsten besvaras av Hans Lindblad, Riksgäldsdirektör, 08-613 46 51 eller Pär Nygren, biträdande Riksgäldsdirektör, 08-613 47 44.

Frågor kring rekryteringsprocessen besvaras av Noelle Moe, HR chef, 08-613 47 08.

Ansökan
Välkommen med din ansökan via www.riksgalden.se/jobb senast den 29 mars 2017. Ange referens 2017/364.

Liknande jobb

Liknande jobb