Group Business Controller till Aleris

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 22 mars 2017
Stängs
den 21 april 2017
Kontakta
Lisa Aspsäter
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Med placering på koncernens huvudkontor i Liljeholmen söker vi en processorienterad, engagerad och analytisk Business Controller. Du ingår i Aleris Finance team som, förutom Business Control, även inkluderar koncernredovisning, Treasury, Inköp och IT.

Aleris grundades 2005 och har växt kraftigt genom både förvärv och organisk tillväxt. Detta medför ett större krav på effektiv verksamhetsstyrning, uppföljning och support. Business Control förväntas både kunna stötta och utmana verksamhetens finansiella utveckling genom att förstå deras uppdrag, förutsättningar och utmaningar.

Group Business Controls huvudsakliga syfte är att förse CFO, ledningsgrupp och ägare med kvalificerade finansiella analyser och beslutsunderlag och funktionen har en stor inverkan på övrig controller-organisation. En viktig del av arbetet handlar också om att delta i utvecklingen av framtidens verksamhetsstöd, för att stötta Aleris decentraliserade arbetsmodell. Du arbetar projektorienterat med förbättrings- och utvecklingsarbete som utgör en viktig strategisk prioritering för Aleris.

Vi söker dig som är Civilekonom med ca 5 års relevant erfarenhet av kvalificerat Controllerarbete från större bolag alternativt som Management konsult. Rollen kräver mycket god analytisk förmåga kombinerat med ett strategiskt synsätt samt goda kommunikativa och pedagogiska egenskaper. Du har erfarenhet av att arbeta i projektform samt stort intresse för processförbättringar.
Du har en stor egen drivkraft och förmåga att arbeta självständigt. Aleris fortsätter att växa vilket ställer krav på flexibilitet och förändringsbenägenhet och rätt person ser lösningar snarare än problem. Du har en vilja att förbättra arbetssätt, processer och system för att stärka verksamhetsstyrningen inom Aleris. Du har utmärkta kunskaper inom Excel och PPT. Tjänsten rapporterar till Group Business Control.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Framtagande av koncernens finansiella och operationella resultat, inklusive analys och rapportering till ledning, styrelse och ägare. Detta inkluderar att säkerställa att den finansiella informationen kan tas fram snabbt och med hög kvalitet
  • Delaktigt i omvärlds- och konkurrentbevakning samt förvärvsanalyser
  • Delaktig i koncernens budget-, prognos- och strategiprocesser
  • Utveckla och förbättra processer kring riskhantering/internkontroll
  • Initiera, delta och följa upp förbättringsprojekt samt löpande utvärdera befintligt arbetssätt för att öka effektivitet inom Business Control. För närvarande utvärderas olika BI-lösningar och ERP system för att skapa effektivare processer och öka transparensen kring finansiell information

Om företaget
Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag. Verksamheten har stor bredd och omfattar specialistvård, primärvård och diagnostik, äldreomsorg och hemtjänst samt stöd och boende för unga och psykisk omsorg för vuxna. 

Vi har ett långsiktigt engagemang och ägs sedan 2005 av Investor. Med fokus på innovation och nytänkande vill vi vara med och utveckla morgondagens vård och omsorg och bidra till ett bättre och friskare samhälle. Vi har närmare 11 000 medarbetare fördelade på 500 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Som privat aktör vill vi vara en god samarbetspartner till den offentliga vården och omsorgen, såväl ett komplement som en integrerad del.

Kontaktperson
Lisa Aspsäter
Rekryteringskonsult
lisa.aspsater@futurevalue.se

Liknande jobb

Liknande jobb