Risk Manager (CRO) till Marginalen Bank

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 28 mars 2017
Stängs
den 27 april 2017
Kontakta
Mats Holmberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Som Risk Manager och ansvarig för funktionen Riskkontroll rapporterar du till VD och leder ett team av fyra personer på riskkontrollavdelningen. Du är även Bankens representant i bankföreningen. Fokus på ditt uppdrag blir att bedöma och säkerställa effektivitet och ändamålsenlighet i Bankens ramverk för riskhantering samt att kritiskt granska och ifrågasätta beslut som påverkar Bankens riskexponeringar. Din tjänst är placerad på det nya huvudkontoret i Stockholms innerstad. Det här är rätt utmaning för dig med goda kunskaper om riskarbete inom bank-och finansbranschen

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Övervaka och kontrollera företagets riskhantering, råd och stöd till VD och verksamheten samt föra in riskperspektivet i verksamheten
  • Granska och ifrågasätta beslut som påverkar Bankens riskexponeringar
  • Upprätta processer och rutiner i enlighet med ramverket för riskhantering samt att etablera plan för kontinuitetshantering.
  • Delta i framtagande och uppföljning av Marginalens IKLU samt Återhämtningsplan
  • Analysera och kommentera månatlig/kvartalsvis rapportering från Riskkontroll till ledning, VD, RRC och Styrelse
  • Samordna och analysera förändringar och förvärv samt ge expertutlåtanden avseende risk och kontrollera risken i förhållande till beslutad IKLU, riskstrategi, risktolerans och riskaptit
  • Vara rådgivande och utbilda organisationen i frågor rörande hantering av risker.
  • Samordna bedömning av förslag till beslut eller beslut som medför att risken väsentligt ökar och är förenliga med den beslutade riskaptiten
  • Ansvara för risk funktionens budget, planering, uppföljning och kontroll.
  • Leda och utveckla medarbetarna inom funktionen enligt fastställd personalfilosofi och säkerställa att vi från tid till annan har rätt kompetens på rätt plats

Passande bakgrund
För att lyckas i rollen behöver du ha en Universitetsutbildning inom ekonomi eller juridik samt goda teoretiska kunskaper inom aktuella regelverk för bank och finans. Troligtvis har du arbetat en längre period med riskkontroll i ett bolag med bred och komplex verksamhet inom finansbranschen. Du har det driv som krävs för att arbeta självständigt i rollen samtidigt som du på ett pedagogiskt sätt kan förmedla riktlinjer och arbetssätt till dina direktrapporterande.

Din ansökan
Vill du bli en del av Marginalen Bank? Välkommen att visa intresse via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Mats Holmberg på Boardtalk AB (072-8532313) e-mail
mats.holmberg@boardtalk.se. eller Martin Andersson (070-573 10 10). Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank har drygt 350 anställda i Sverige och har närmare 200 000 kunder. Vår affärsidé är att skapa tid och möjligheter för människor och företag att utvecklas genom att vi förenklar deras ekonomiska vardag. Det gör vi genom att lyssna på våra kunder och erbjuda okomplicerade och konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn, omfattas av insättningsgarantin och är ISO-certifierade. Marginalen Bank ägs av Marginalen AB. Våra rötter går tillbaka till 1979 och vi har sedan Marginalen bildades i början på 90-talet växt av egen kraft. I samband med att Marginalen förvärvade Citibanks svenska konsumentbank 2010 bildades Marginalen Bank. För mer information om företaget se http://www.marginalen.se/

Liknande jobb

Liknande jobb