Kanslichef till Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

Plats
Solna/Stockholm
Annonserat
den 5 maj 2017
Stängs
den 5 juni 2017
Ref:
SE-11608
Kontakta
Louise Dellström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Generösa donatorer och framgångsrik förvaltning av insamlade medel har möjliggjort för SSMF att på senare år femfaldiga bidragen till den medicinska forskningen i Sverige. Med den noggranna urvalsprocess som används är det mycket sannolikt att en stor del av dem som erhåller SSMF:s Stora Anslag om tio år kommer att höra till Sveriges främsta medicinska forskare. Som kanslichef kommer du vara med och bidra till att detta sker genom effektiv administration och genom att vara spindeln i nätet för SSMF:s intressenter.

Om tjänsten
Som kanslichef har du som huvuduppgift att ansvara för kansliets administration, den löpande ekonomiska förvaltningen samt att se till att kansliet följer gällande lagar och regler. Du har även en viktig uppgift i att se till att kansliets funktioner utförs på ett effektivt sätt och att styrelsen och ordföranden på ett proaktivt sätt hålls informerade.

I kanslichefens uppgifter ingår även att koordinera SSMF:s finansiella verksamhet avseende dels de medel SSMF förvaltar och delar ut som forskningsbidrag och dels de medel som SSMF erhåller genom gåvor och testamenten.

SSMF:s verksamhet utgörs idag av en styrelse samt ett kansli bestående av en kanslichef och en administratör på deltid, vilka agerar som kontaktyta mellan SSMF och dess olika intressenter såsom donatorer, sökanden av forskningsbidrag samt redan beviljade forskare. Kopplat till hanteringen av gåvomedel har kanslichefen även kontakt med jurister, bouppteckningsmän, mäklare, bank, andra ideella organisationer samt de vetenskapliga sekreterarna och styrelsens ordförande. Tjänsten som kanslichef på SSMF består följaktligen även av den viktiga uppgiften att på ett engagerat och professionellt sätt hantera och bemöta samtliga intressenter.

Din Bakgrund
För att trivas i rollen bör du ha erfarenhet från redovisning, lönehantering och budgetering från en ideell verksamhet. Du förstår även genom praktisk erfarenhet vilka nyckelfunktioner som är avgörande för att ett kansli ska kunna fungera på ett effektivt och strukturerat sätt och för att kansliet på ett professionellt sätt ska kunna leverera det som det är satt att göra.

Som person gillar du när du får vara spindeln i nätet och du anpassar dig lätt efter olika situationer, personer och arbetsuppgifter. Du är kommunikativ, relationsskapande och driven i ditt arbete. Samtidigt är du självständig och van att under en stor del av arbetstiden arbeta ensam.

Har du dessutom kunskaper om regler för avveckling, beskattning och försäljning av dödsbon är detta meriterande. Det är även en fördel att ha kunskaper inom marknadsföring och kommunikation via digitala / sociala medier.

Vårt erbjudande
För rätt person med rätt erfarenhet är detta en möjlighet att få bidra till att nästa generation får tillgång till bättre mediciner och vård än vad som finns i dag. Här ges möjlighet att arbeta självständigt men du får också möjlighet att knyta kontakter till en rad olika intressenter och människor och till exempel delta vid utdelningsceremonier, delta vid styrelsemöten samt vara den som koordinerar inför dessa. För en administrativt lagd person är detta en bred och utmanande roll där det finns chans att forma sin vardag och bidra till att utveckla och modernisera administrationen och tänka nytt inom exempelvis marknadsföring. Placering är i Solna i anslutning till Karolinska Institutet.

I denna rekrytering samarbetar vi med Mercuri Urval. Vi intervjuar löpande och vill gärna ha din ansökan snarast. Skicka CV och personligt brev via www.mercuriurval.se (referensnummer SE-11608) och vid frågor är du välkommen att kontakta Louise Dellström, tel. 0708-758 124 på Mercuri Urval.

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, grundades 1919 av de ledande läkarna, professorerna och företagarna i Sverige. Syftet var både att främja den medicinska forskningen och att upplysa allmänheten om denna forsknings relevans. Sedan starten har SSMF stött forskning kring en rad sjukdomar och på så sätt kunnat bidra till att nästa generation får bättre mediciner och vård än vad som finns i dag. Avsikten var ursprungligen att medlemmarna själva skulle täcka SSMF:s utgifter med avgifter men SSMF:s har under åren i allt högre grad täckt dessa utgifter med donationer från enskilda. 

Liknande jobb

Liknande jobb