Chef för Kreditrisk- & kapitaltäckningsanalys

Plats
Stockholm
Annonserat
den 15 maj 2017
Stängs
den 26 maj 2017
Ref:
TD/1451
Kontakta
Tobias Danielsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vi söker nu för vår kund Svensk Export Kredit (SEK) en chef till gruppen Kreditrisk- & kapitaltäckningsanalys där du ansvarar för att bygga upp och bedriva ett starkt kompetenscenter för kreditriskmodellering, analys och rapportering.

I gruppens ansvar ingår att beräkna, analysera och rapportera minimikapital- och buffertkrav, kapitalkrav för kreditrisker och bruttosoliditet. Ansvaret omfattar även framtagning och validering av interna parametrar för beräkning av minimikapitalkravet och/eller förväntad förlust för redovisningsändamål. Gruppen kommer även ha ansvar för framtagning av Pelare 2-metoder för beräkning av SEK:s kapitalbehov för kreditrisk.

Din Utmaning:

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden:

Som chef för Kreditrisk- & kapitaltäckningsanalys blir det din uppgift att utveckla gruppen effektivt, som med ökande automatisering säkerställer kvalitet och leveranskapacitet och som proaktivt tillgodoser rapporterings- och analysbehoven för kreditrisk och kapital.

Du har personalansvar för 6 medarbetare och du rapporterar till Chefen för Risk, kapital och värdering. Du säkerställer att gruppen har rätt kompetens, väl fungerande processer och systemstöd samt att ni avseende tillsynsregelverkens första och andra pelare agerar som kompetenscenter för kreditriskmodellering, analys och rapportering, kapitaltäckningsanalys, och operativt säkerställer regelefterlevnad.

I ditt ansvar ingår även att:

 • ansvara för tillsynsregelverkens krav relaterade till kapitalrelationer inklusive buffertkrav, exponerings- och riskexponeringsbelopp avseende kreditrisk samt bruttosoliditet
 • säkerställa regelefterlevnad i fråga om processer, rapportering och offentliggörande samt proaktivt bevaka, tolka och analysera kommande eller föreslagna nya regelverk
 • säkerställa ett väl fungerande informationssystem för datainsamling, beräkning och rapportering av SEK:s kreditrisker samt SEK:s kapitalkrav och kapitalbehov för kreditrisk
 • genomföra myndighetsrapportering, tillhandahålla dataunderlag och analyser till interna och externa rapporter, inklusive förfrågningar från tillsynsmyndigheter och ratinginstitut
 • säkerställa att SEK har utvecklat metoder och modeller för att beräkna kapitalkrav och kapitalbehov för kreditrisk och som är väl anpassade till komplexiteten i SEK:s verksamhet
 • säkerställa att SEK har utvecklat metoder och modeller för att beräkna förväntad förlust för redovisningsändamål
 • ansvara för vidareutveckling och validering av SEK:s kapitalbehovsmodeller för kreditrisk
 • delta och bidra till relevanta projekt som syftar till vidareutveckling av kreditriskmätning

Din bakgrund:

 • Civilingenjör eller har motsvarande akademisk bakgrund, gärna inom matematik, fysik eller finans.
 • Minst fem års arbetslivserfarenhet utav arbete inom både interna modeller för kreditrisk och kapitaltäckningsanalys.
 • Du skall även ha erfarenhet av att arbeta med informationssystem för datainsamling, beräkning och rapportering
 • Du är väl insatt i gällande kapitaltäckningsregelverk samt har erfarenhet av regelverksanalys
 • Du kan uttrycka dig väl i skrift på både engelska och svenska
 • Som person är du noggrann och har god samarbetsförmåga
 • Du är professionell, presterar på en hög nivå och har en vilja att utveckla både dig själv och den grupp som du arbetar i

Om vår klient:
AB Svensk Exportkredit är ett bolag som ägs till 100 % av svenska staten. Vårt uppdrag är att på kommersiella och hållbara grunder säkerställa tillgång till finansiella lösningar för svensk exportnäring. Vi är en marknadskompletterande aktör, vilket innebär att vårt erbjudande är ett komplement till bank- och kapitalmarknadsfinansiering för exportörer som vill ha olika finansieringskällor. Genom ett starkt internationellt nätverk, lång erfarenhet och kompetens inom exportfinansiering kan vi skapa kundnytta till marknadsmässiga villkor. Vår vision är att stärka svenska exportföretags konkurrenskraft och därmed bidra till att skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i Sverige. Under 2016 lånade SEK ut sammanlagt 54,8 miljarder svenska kronor till och för svenska företag genom utlåning direkt till exportföretagen eller deras kunder.
Ytterligare information om SEK finns på vår hemsida: www.sek.se

Din Ansökan:
SEK arbetar tillsammans med Human Capital i denna rekrytering. Eftersom urvalet kommer att ske löpande kan tjänsten komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Är du intresserad? Maila in ditt CV till careers@humancapital.se ang referens TD/1451 eller kontakta Human Capital, Tobias Danielsson på 08 546 99 260 alt. 070 777 48 31 så snart som möjligt, dock senast 26/5, så får du veta mer om tjänsten. 

Liknande jobb

Liknande jobb