Ekonomichef med ledarskap och verksamhetsutveckling i fokus

Rekryterare
Plats
Höör
Annonserat
den 18 maj 2017
Stängs
den 1 juni 2017
Ref:
SE-12073
Kontakta
Gösta Tydesten
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Uppdraget som ekonomichef är både strategiskt och operativt. Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommunens ledningsgrupp och förväntas bidra till att kommunen når sina uppsatta mål, där kommunens Vision 2025 är ledstjärnan. Höörs kommun befinner sig i ett expansivt skede med jämn och stark inflyttning vilket innebär både glädjeämnen och utmaningar för den kommunala ekonomin.

Ekonomienheten är centraliserad till en gemensam funktion för hela kommunen. Detta innebär att ekonomichefen arbetar med en helhetssyn för alla delar av kommunen. En viktig del av ditt arbete blir att vidareutveckla och samordna ekonomifunktionens insatser för att kunna ge politiker och kommunens chefer bästa möjliga stöd och beslutsunderlag i ekonomiska frågor. Att göra omvärldsanalyser samt bevaka och analysera nyheter inom ekonomiområdet är andra viktiga arbetsuppgifter.

Som ekonomichef kommer du att leda och utveckla ekonomifunktionens arbete med dess personal som består av 9 medarbetare. Du har ett övergripande ansvar för redovisning, bokslut, finansiering samt ekonomiska analyser och rapporter till politiker och kommunens chefer. En annan viktig uppgift är budgetprocessen, där enheten initierar, håller samman och slutför hela budgetprocessen. Du säkrar upp att det görs uppföljningar och föreslår proaktivt förbättringar i det ekonomiska arbetet.

Verksamhetsuppföljning sker i Agresso och det finns planer på att införa beslutsstödssystemet Hypergene. Vi arbetar med integrerad redovisning och balanserad styrning. Vi fokuserar också på införande av e-handel för att effektivisera inköpsverksamheten.

Du är trygg i ditt ledarskap och har visat att du har förmågan att få din omgivning att utvecklas och trivas på sin arbetsplats. Du är van vid och trivs med att arbeta med många kontaktytor och din förmåga att skapa förtroliga relationer, kommer att vara avgörande för din framgång. Du har erfarenhet av, och motiveras av, att leda utvecklingsarbete och du har visat att du kan förklara komplexa sammanhang på ett pedagogiskt och enkelt sätt. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse för samhälls- och verksamhetsfrågor.

Du har en relevant högskoleutbildning inom ekonomiområdet samt dokumenterad erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete på ledningsnivå och har därigenom skaffat gedigen kunskap inom ekonomiarbetets olika delar. Det är viktigt att du har en god systemförståelse, erfarenhet av implementering av affärssystem är mycket meriterande. Erfarenhet av offentlig förvaltning, gärna kommunal, och därmed god förståelse för vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd verksamhet är en förutsättning.

Vi erbjuder ett roligt och stimulerande arbete med engagerade och kompetenta kollegor och medarbetare. Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast 1 juni 2017 via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-120 73). Frågor besvaras av vår konsult Gösta Tydesten, Mercuri Urval, direkt/mobil 040-669 75 78.

Liknande jobb

Liknande jobb