Chef Kommunikationsavdelningen - RISE

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 maj 2017
Stängs
den 4 juni 2017
Kontakta
Caroline Kock
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vi skapar försprång för Sverige – och därför söker vi dig.

RISE är inne i en stor förändringsprocess där 3 institut med cirka 25 bolag ska bli en koncern, vilket ger stora möjligheter för hela RISE att ta del av all den tvärfunktionella kunskap som finns inom de olika benen. Vi är idag organiserade i sex divisioner och mitt i uppbyggandet av vår centrala Kommunikationsfunktion så du kommer in i ett mycket spännande skede av vår resa. Vi inom kommunikation har en viktig roll i framgången av denna resa.

Vårt mål är att RISE kommunikationsfunktion ska bidra med ett strategiskt kommunikationsfokus för hela koncernen samt inom de sex divisionerna. Vi kommer att driva utvecklingen inom strategiskt viktiga kommunikationsområden för koncernen. RISE vision är att vara en kompetensintensiv organisation med fokus på forskning och innovation och det ställer höga krav på oss inom kommunikation. Koncernen efterfrågar också att vi jobbar proaktivt och ger ett kompetent stöd kring operativa kommunikationsfrågor tillsammans med koncernens chefer.

RISE kommunikationsorganisation består av ungefär 25 medarbetare. Sex av dem återfinns inom koncernens divisioner som kommunikationschefer. Övriga tillhör RISE avdelning för kommunikation i olika specialistroller.

Kommunikationsavdelningens uppdrag är att stötta hela koncernens behov av strategisk kommunikation och du och dina medarbetare är specialisterna som vägleder och proaktivt stöttar RISE affär genom att jobba konsultativt med divisionernas kommunikationschefer och företagets chefer. Målet är att ligga i framkant vad gäller kommunikation inom olika kanaler och att våga utmana organisationen både strategiskt och operativt.  Tillsammans driver ni kommunikationsarbetet för koncernen. I samklang med övriga kollegor inom RISE kommunikation, ansvarar ni för att koncerngemensamma arbetssätt, processer och specifika kommunikationsriktlinjer implementeras.

I uppdraget ingår att säkra att vi har en organisation i framkant, där nya kanaler och sätt att kommunicera blir en del av vårt nya arbetssätt. Som Chef för kommunikationsavdelningen ingår att ta ansvar för RISE Newsroom, utvecklingen och support av kanaler som webb, nyhetsbrev, sociala medier och vårt kommunikationslabb. Du ansvarar för upphandlingar av kommunikationstjänster, att kartlägga utbildningsbehov inom kommunikationsområdet för koncernen och för att se till att RISE kommunikation håller en hög professionell nivå.

Som chef för kommunikationsavdelningen har du personalansvar för 16 medarbetare samt ett budgetansvar för avdelningen. Du rapporterar till CCO och förväntas ta en aktiv roll i vår kommunikationsledningsgrupp.

För att bli framgångsrik hos oss tror vi att du har en kandidatexamen inom kommunikation, marknadskommunikation eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av leda en strategisk och operativ kommunikationsfunktion och har minst 10 års arbetslivserfarenhet som kommunikatör.

Du har goda ledaregenskaper, är strukturerad och ansvarstagande. Andra beskriver dig som självständig, drivande och flexibel. Du rör dig enkelt mellan strategiska och operativa uppgifter och du skapar ett engagemang för målet. Du har god förmåga att leda i en distribuerad organisation och kan kommunicera både på organisatorisk- och individuell nivå. Du är flytande i tal och skrift på svenska och engelska.

Vi erbjuder dig en spännande roll inom en organisation med ett starkt varumärke och stora möjligheter till personlig utveckling och där människor trivs. Placering för tjänsten är Stockholm och i rollen ingår en del resande, främst i Sverige.

Vill du bli en del av vårt engagerade Kommunikationsteam?

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2017 på www.mercuriurval.se ange ref nr SE-12174. Eventuella frågor besvaras av Caroline Kock, tel. 08-506 450 21 på Mercuri Urval.

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten. Läs gärna mer på www.aheadtogether.ri.se/

Liknande jobb

Liknande jobb