VP Innovation Office - RISE

Rekryterare
Plats
Göteborg
Annonserat
den 19 maj 2017
Stängs
den 4 juni 2017
Ref:
SE-12125
Kontakta
Magnus Sandstedt
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med och bygga RISE framtida Marknads- och Affärsutvecklingsfunktion?

RISE är inne i en stor förändringsprocess där 3 institutkoncerner har samlats i en ny koncern. Det innebär att vi kan erbjuda kompetens och synergier mellan fler spetsområden och branscherfarenheter från många sektorer. RISE verksamhet bedrivs i 6 operativa divisioner och stöds av koncerngemensamma funktioner. Vår koncerngemensamma funktion för Marknad och Affärsutveckling är i en uppbyggnadsfas och går in en spännande fas på vår resa som Sveriges nya institutsektor.

RISE Marknad och Affärsutveckling har som uppgift att säkerställa att koncernen ökar sin effektivitet mot marknaden vad gäller vårt erbjudande idag och såväl som morgondagens erbjudande. Det gäller i synnerhet utvecklingen av vårt tvärdisciplinära erbjudande och framtida innovationsinfrastruktur för att möta näringslivets och samhällets utmaningar.

En del av vår Marknads- och Affärsutvecklingsfunktion är RISE Innovationskontor som i huvudsak har fyra ansvarsområden:

  • Koordinera nuvarande och utveckling av det framtida erbjudandet vad gäller innovationsledningstjänster för näringsliv och offentlig sektor, inklusive öppen innovation

  • Utveckla förutsättningarna för våra medarbetare att utveckla fler roller och typer av tekniska och icke-tekniska insatser av betydelse i teknologiska innovationssystem

  • Koordinera våra insatser för att vidareutveckla en vetenskaplig förståelse för institutens roll i innovationssystemet och innovationspartnerskap

  • Koordinera strategisk samverkan med externa parter med kompetenser inom innovationsledningsprocesser och om innovationssystemet

I rollen som Chef för RISE Innovationskontor kommer du att planera och leda utvecklingen av Innovationskontorets strategisk insatser. Du säkerställer att funktionen utvecklas och bedrivs enligt de mål, planer, riktlinjer och beslut som fastställts.

För att bli framgångsrik som Chef för Innovationskontoret tror vi att du har en civilingenjörs- eller forskarexamen, och erfarenhet av att driva innovationsprocesser i näringsliv eller offentlig sektor. Vi tror att du har en god kunskap om innovationssystem i allmänhet och om innovationsledningsprocesser, exempelvis öppen innovation.

Du har även en övergripande strategisk affärsförståelse och vet hur man navigerar i en komplex omgivning med olika typer av aktörer. Vi tror att du är idérik och att du skiftar snabbt mellan ett strategiskt och ett mer operativt förhållningssätt. Slutligen har du förmågan att realisera strategier genom att skapa ett gott samarbetsklimat med andra parter.

Vi erbjuder dig ett spännande arbete inom en organisation med ett starkt varumärke och stora möjligheter till personlig utveckling. Placering för tjänsten är Göteborg och i rollen ingår en del resande, främst i Sverige. Ett visst personalansvar ingår även i tjänsten. Du rapporterar till RISE Affärsutvecklingsdirektör.

Vill du vara en del i en spännande resa?

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2017 på www.mercuriurval.se ange ref nr SE-12125. Eventuella frågor besvaras av Magnus Sandstedt, tel 031-333 52 12 på Mercuri Urval.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för att stödja utveckling av hållbara och säkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten

Liknande jobb

Liknande jobb