VP Strategic Sales - RISE

Rekryterare
Plats
Göteborg
Annonserat
den 19 maj 2017
Stängs
den 4 juni 2017
Ref:
SE-12123
Kontakta
Magnus Sandstedt
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med och bygga RISE framtida Marknads- och Affärsutvecklingsfunktion?

RISE är inne i en stor förändringsprocess där 3 institutkoncerner har samlats i en ny koncern. Det innebär att vi kan erbjuda kompetens och synergier mellan fler spetsområden och branscherfarenheter från många sektorer. RISE verksamhet bedrivs i 6 operativa divisioner och stöds av koncerngemensamma funktioner. Vår koncerngemensamma funktion för Marknad och Affärsutveckling är i en uppbyggnadsfas och går in en spännande fas på vår resa som Sveriges nya institutsektor.

RISE Marknad och Affärsutveckling har som uppgift att säkerställa att koncernen ökar sin effektivitet mot marknaden vad gäller vårt erbjudande idag och såväl som morgondagens erbjudande. Det gäller i synnerhet utvecklingen av vårt tvärdisciplinära erbjudande och framtida innovationsinfrastruktur för att möta näringslivets och samhällets utmaningar. 

En del av vår Marknads- och Affärsutvecklingsfunktion är RISE Strategic Sales. Som VP Strategic Sales hos oss kommer du att planera, leda och samordna den strategiska utvecklingen av koncernens försäljningsprocesser, och att den utvecklas enligt de mål, planer och beslut som fattas. I en specialist- och expertorganisation som RISE, deltar de flesta medarbetarna i försäljnings- och ansökansaktiviteter, i relationsskapande aktiviteter och i förhandlingar med kunder och finansiärer. Det är viktigt att vi utvecklar vårt affärsmannaskap och kompetens inom affärsmodellogik för att säkra långsiktiga hållbara affärer och relationer  med våra uppdragsgivare i näringslivet eller i offentlig sektor.

VP Strategic Sales ansvarar bland annat för:

  • Strategisk kompetensutveckling för våra medarbetare inom försäljnings- och förhandlingsteknik, samt affärsmannaskap

  • Utveckla koncernens kompetens inom affärsmodellogiker för forskningsprojekt, industriuppdrag och testbäddar

  • Strategi för utveckling av relation med koncerngemensamma kunder och key account funktioner

  • Utveckla och leda en koncerngemensam, nätverksbaserad försäljningsorganisation i våra divisioner

  • Vidareutveckling av och implementering av koncerngemensamt CRM-system (pågår)

  • Leda och samordna arbetet med koncerngemensamma avtal

  • Utveckla koncerngemensamma plattformar för avtal, offerter och processer inom försäljning

  • Koordinera koncerngemensamma kund- och marknadskommunikationsaktiviteter tillsammans med kommunikationsavdelning

Du kommer även att bistå dina kollegor i vissa direkta försäljningsinsatser, och vara ett stöd till chefer och kollegor i enskilda kundrelationer eller vid speciella behov. 

För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du har en relevant högskoleutbildning, minst civilingenjör, samt har god erfarenhet av strategiskt affärsmodellutveckling. Du vet hur man navigerar i en komplex omgivning med olika typer av aktörer och du har en god förmåga att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du gillar att ta eget ansvar och har ett högt driv. Vidare har du en övergripande förståelse för affärslogiken i ett brett spektra av branscher.

Vi erbjuder dig ett spännande arbete inom en organisation med ett starkt varumärke med stora möjligheter till personlig utveckling. Placering för tjänsten är Göteborg och i rollen ingår en del resande, främst i Sverige. Du rapporterar till vår Affärsutvecklingsdirektör.

Vill du vara en del i en spännande resa?

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2017 på www.mercuriurval.se ange ref nr SE-12123. Eventuella frågor besvaras av Magnus Sandstedt, tel 031-333 52 12 på Mercuri Urval.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för att stödja utveckling av hållbara och säkra produkter, tekniker och tjänster.  RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

Liknande jobb

Liknande jobb