VP SME OFFICE - RISE

Rekryterare
Plats
Göteborg
Annonserat
den 19 maj 2017
Stängs
den 4 juni 2017
Ref:
SE-12124
Kontakta
Magnus Sandstedt
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med och bygga RISE framtida Marknads- och Affärsutvecklingsfunktion?

RISE är inne i en stor förändringsprocess där 3 institutkoncerner har samlats i en ny koncern. Det innebär att vi kan erbjuda kompetens och synergier mellan fler spetsområden och branscherfarenheter från många sektorer. RISE verksamhet bedrivs i 6 operativa divisioner och stöds av koncerngemensamma funktioner. Vår koncerngemensamma funktion för Marknad och Affärsutveckling är i en uppbyggnadsfas och går in en spännande fas på vår resa som Sveriges nya institutsektor.

RISE Marknad och Affärsutveckling har som uppgift att säkerställa att koncernen ökar sin effektivitet mot marknaden vad gäller vårt erbjudande idag och såväl som morgondagens erbjudande. Det gäller i synnerhet utvecklingen av vårt tvärdisciplinära erbjudande och framtida innovationsinfrastruktur för att möta näringslivets och samhällets utmaningar.

En del av vår Marknads- och Affärsutvecklingsfunktion är RISE SME Office.

I en specialist- och expertorganisation som RISE, möter de flesta medarbetarna våra kunder och finansiärer i vardagen. Vi är en tvärvetenskaplig forsknings-, utvecklings- och  innovationspartner för tusentals små och medelstora företag varje år. För att tydliggöra vårt erbjudande mot SME och stödja deras arbete att identifiera rätt insatser och kompetensbehov, utvecklar vi våra arbetssätt och koordinering mot SME särskilt.

I rollen som Chef för SME-kontoret utarbetar och implementerar du en flerårig strategi för koncernens SME-funktion. Du kommer även planera och leda en koncerngemensam utveckling av SME-funktionen i syfte att utveckla RISE förmåga att vara en god innovationspartner för SME-bolag. Vidare består arbetet i att bygga ut RISE regionala SME-närvaro i landet. Du kommer att agera stöd i finansieringsfrågor samt utveckla koordinering och tillgänglighet av RISE test- och demoanläggningar. I rollen ingår även att koordinera RISE struktur för stöd i vissa internationaliseringsfrågor samt deltagande i EU-program. Du kommer därtill att utveckla RISE strategier och handlingsplaner för SME-processer i vissa kluster och program.

För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du har en relevant högskoleutbildning samt en god förståelse för marknadsförutsättningarna för små och medelstora företag i olika branscher. Vi tror att du har erfarenhet av att mäkla kompetens eller hjälpa företag in i rätt sammanhang i deras utvecklingsprocesser. Du är troligen en god kommunikatör som förstår hur man navigerar i en komplex omgivning med olika aktörer i innovationssystemet. Du har lätt för att skapa och bibehålla goda relationer och du har en god förmåga att samarbeta med andra för att nå gemensamma mål. Du är strategisk, handlingskraftig, idérik och har hög genomförarkapacitet!

Vi erbjuder dig ett spännande arbete inom en organisation med ett starkt varumärke och stora möjligheter till personlig utveckling. Placering för tjänsten är Göteborg och i rollen ingår en del resande, främst inom Sverige. Ett visst personalansvar ingår även i rollen. Du rapporterar till RISE Affärsutvecklingsdirektör.

Vill du vara en del i en spännande resa?

Välkommen med din ansökan senast den 4 juni 2017 på www.mercuriurval.se ange ref nr SE-12124. Eventuella frågor besvaras av Magnus Sandstedt, tel 031-333 52 12 på Mercuri Urval.

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för att stödja utveckling av hållbara och säkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten

Liknande jobb

Liknande jobb