Finansinspektionen stärker analysen inom tillsyn, risk och kapitaltäckningsfrågor

Plats
Stockholm
Annonserat
den 29 maj 2017
Stängs
den 26 juni 2017
Ref:
869
Kontakta
respektive chef
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Finansinspektionen (FI) förstärker tillsynen av storbankerna och utökar därför analyskapaciteten inom alla riskområden där FI bedriver tillsyn. Vi söker därför experter inom marknadsrisk, likviditetsrisk, kreditriskmodeller och kapitaltäckningsfrågor. Vi söker även en junior expert inom kreditrisk.

FI följer riskutvecklingen i de svenska bankerna, genomför undersökningar av bankernas riskhantering och bidrar till metodutveckling och internationell regelutveckling. Som expert tillhör du en avdelning inom ditt specialistområde men ingår dessutom i en arbetsgrupp med olika kompetenser där ni tillsammans ansvarar för tillsynen av en bank. Gruppen analyserar och utvärderar tillsammans bankernas organisation, styrning, kontroll och kvantitativa modeller i syfte att kunna bedöma hur bankerna hanterar sina risker. Du är även delaktig i planering och prioritering av FI:s tillsyn inom ditt specialistområde. Samarbete med kollegor på andra tillsynsmyndigheter inom EU kan förekomma.

Vi söker dig som har universitetsexamen i ett för FI relevant ämne och praktisk erfarenhet från finansbranschen inom något av ovanstående områden. Din bakgrund kan vara från exempelvis bank eller kreditinstitut, finansiell myndighet och/eller revisions-/konsultbyrå. Du har god kunskap om finansiella instrument och är insatt i hur bankers risker uppstår. Kunskaper om finansiella regelverk och Basel 3 är meriterande. Vi värdesätter även forskarstudier inom relevanta ämnen och internationell erfarenhet.

Som person är du analytisk, självgående och strukturerad. Du har hög integritet och bidrar till gott samarbete. Arbetsspråket på FI är svenska men för några av rollerna kan det inledningsvis fungera bra med engelska.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta respektive chef på 08-408 980 00.

Kapital och redovisning, Magnus Eriksson

Kreditriskmodeller, Per Kolbjörnsen

Kreditrisk, Elisabeth Siltberg

Likviditetsrisk, Jonas Hild

Marknadsrisk, Mattias Bergfäldt

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan med cv, personligt brev och vidimerade betyg senast den 26 juni 2017. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Vi kommer att göra urvalet löpande, vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt.

FI arbetar för finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Här arbetar drygt 400 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnad!

Liknande jobb

Liknande jobb