Head of Post Trade Operations – renteinstrumenter og derivater

Plats
Oslo
Annonserat
den 29 maj 2017
Stängs
den 29 juni 2017
Kontakta
Are Skeie
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Post Trade Operations (PTO) har ansvaret for at bankens innlåns-, plasserings- og utlånstransaksjoner gjøres opp til riktig tid og effektivt med svært lav operasjonell risiko. Dette innebærer i tillegg oppfølging av løpende innlåns-, plasserings- og utlånstransaksjoner, inkludert corporate actions, collateral management, kundekontroll og avstemminger.

Vår nye leder for området får et særskilt ansvar for å videreutvikle funksjonen til å dra nytte av morgendagens finansielle økosystem.

Stillingens ansvarsområder

  • Lede Post Trade-funksjonen og sikre at teamet er en profesjonell og fremoverlent bidragsyter til kjernevirksomheten med robust drift
  • Gjennomføre prosessforbedringer med digitale løsninger og høy grad av ‘straight through processing’ (STP) og videreutvikle systemer slik at disse effektivt understøtter arbeidsprosessene
  • Organisere teamets arbeid og være en trygg, faglig sparringspartner
  • Sørge for målrettet og kontinuerlig kompetanseutvikling

Hvem er du?
Vi søker deg som har mastergrad i finans eller tilsvarende med mer enn fem års erfaring fra lignende stillinger innen bank- og finanssektoren. Du kan vise til gode resultater.

Du har svært god kunnskap om renteinstrumenter og derivater samt finansiell infrastruktur i Norge og internasjonale kapitalmarkeder.

Du har ledererfaring og dyp kunnskap om fagområdet, i tillegg til god skriftlig og muntlig fremstillingsevne både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr et en sentral rolle i et sterkt fagmiljø i utvikling hvor arbeidshverdagen spenner mellom avanserte finansielle instrumenter, internasjonale kapitalmarkeder og lokale velferdsinvesteringer. Du får utfordrende arbeidsoppgaver og stor mulighet til å påvirke utviklingen.

For mer informasjon, ta gjerne kontakt med Direktør Teknologi & Operasjoner Ilse Bache på +47 900 53 358, eller rekrutteringsrådgivere i BackerSkeie AS, Are K. Skeie +47 950 66 183 eller Mats Herman Hjelmtvedt +47 958 84 959.

Det vil bli foretatt bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater for å verifisere riktighet av CV og tilgjengelig kandidatinformasjon.

Søknad sendes as@backerskeie.com snarest.

Kommunalbanken
Kommunalbanken finansierer viktige velferdsinvesteringer i norske kommuner. Vi skal bidra til stabil, rimelig og langsiktig lånefinansiering. Kommunalbanken er et heleid statlig aksjeselskap som drives forretningsmessig. Vi er blant landets største finansforetak og er klassifisert som systemviktig finansinstitusjon av norske myndigheter. Kommunalbanken har høyest oppnåelige kredittrating AAA/Aaa. Dette gir gode betingelser for vår innlåning i kapitalmarkedene. Vår visjon er «Langsiktig partner for lokal velferd». www.kommunalbanken.no