Projektcontroller till Kungsleden

Rekryterare
Plats
Stockholm
Annonserat
den 2 juni 2017
Stängs
den 1 juli 2017
Kontakta
Sara Borgeström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Projektcontroller till Kungsleden

Nu utökar Kungsleden sin Business Control-avdelning med en Projektcontroller med erfarenhet från bygg- eller fastighetsbranschen. Rollen ingår i en grupp på fyra personer och kommer rapportera till Head of Business Control. Tjänsten är ny vilket skapar möjligheter för rätt person att ta ett stort eget ansvar för utformningen av tjänsten.

Som Projektcontroller kommer du arbeta verksamhetsnära med att stötta Fastighetsutveckling och Förvaltning i projekthantering och uppföljning av samtliga projekt. Du får en nyckelroll i framtagandet och implementeringen av nytt projektverktyg och nya arbetssätt för projektuppföljning.

Arbetsuppgifter

  • Ansvara för månadsvis uppföljning och analys av hela projektstocken. Både internt mot Fastighetsutveckling, Förvaltning och Ledningsgrupp samt kvartalsvis i extern rapportering
  • Skapa och upprätthålla rutiner för all projekthantering i bolaget, vilket inkluderar bl a projekt- och tilläggsanmälan, projektavslut mm
  • Vara drivande i Kungsledens budget- och affärsplansprocess för samtliga projekt i bolaget
  • Göra månadsvisa och långsiktiga prognoser i nära samarbete med Fastighetsutveckling och Förvaltning för samtliga projekt. Tillhandahålla underlag till Finans, Värdering och Skatt
  • Analysera avvikelser mot budget och mål på projektnivå
  • Vara ett gränssnitt mot Redovisningsavdelningen och hjälpa Fastighetsutveckling och Förvaltning följa de rutiner och riktlinjer som krävs för korrekt ekonomisk hantering
  • Medverka vid analys av avslutade projekt

Din bakgrund
Vi söker dig med en civil- eller fastighetsekonomutbildning. Du arbetar troligtvis inom fastighets- eller byggbranschen sedan minst ett par år och har skapat dig en bra förståelse för uppföljning, analys och/eller redovisning av den typen av projekt.

Som person är du lösningsorienterad och bra på att ta egna initiativ. Du trivs med att ha många kontaktytor och har ett serviceinriktat arbetssätt. En god analytisk förmåga, lyhördhet för organisationens behov och en fallenhet för systemfrågor och processer är också viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.

Ansökan
I denna rekrytering samarbetar Kungsleden med SJR. Du söker tjänsten via www.sjr.se. Alla ansökningar och kontakter kommer att behandlas konfidentiellt. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Sara Borgeström på telefon 08-407 55 12.

Vi ser fram emot din ansökan!

Kungsleden är ett börsnoterat fastighetsbolag verksamt i Sverige med inriktning på att långsiktigt äga, aktivt förvalta, förädla och utveckla kommersiella fastigheter i tillväxtregioner och leverera en attraktiv totalavkastning över tid. Kungsleden erbjuder attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen och till rätt pris för kontor, industri/lager samt handel. Våra fastigheter är lokaliserade i tillväxtorter såsom Storstockholm, Storgöteborg, Mälardalen och sydvästra Sverige. Genom ett brett utbud, god lokalkännedom och närhet till våra kunder möter vi kundernas lokalbehov och kan snabbt erbjuda nya lösningar när behoven ändras. Kungsledens långsiktiga mål är att vara Sveriges mest lönsamma och framgångsrika fastighetsbolag.

Liknande jobb

Liknande jobb