Rapporteringsexpert finansiell rapportering till Länsförsäkringar AB

Plats
Stockholm
Annonserat
den 2 juni 2017
Stängs
den 20 juni 2017
Kontakta
Ola Everhed
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Till Ekonomi & Finans söker vi en rapporteringsexpert för internkontroll finansiell rapportering, en IKFR-ansvarig.

Om jobbet
Som IKFR-ansvarig vidareutvecklar du befintlig IKFR-process, övervakar och anpassar metodiken för den interna kontrollen för den finansiella rapporteringen utefter verksamheten och regelverkskrav. Tjänsten är spännande för dig som trivs med att utveckla, sätta ramar och processer samt vill vara med och påverka. Rollen ställer krav på redovisning, projektledning samt socialkompetens då man har flera kontaktytor både ute i affären men också mot CFO och dotterbolag.

Som IKFR-ansvarig rapporterar du till chefen för Koncernredovisning.

Din utmaning:

  • Att utveckla och underhålla samt definiera IKFR-processen
  • Att genomföra de årliga aktiviteterna i IKFR-processen
  • Planering av kommande års självutvärdering och kvalitetssäkring av kontroller inom dotterbolag/moderbolag
  • Att föreslå och implementera lämpliga instruktioner, policys, rutiner, interna kontroller och rutiner för övervakning för att säkra en effektiv IKFR struktur
  • Uppdatering av företagsövergripande och koncernspecifika riskkataloger tillsammans med verksamheten.
  • Att utföra årlig riskbedömning över de finansiella rapporteringsriskerna tillsammans övriga CFO:er
  • Att sammanställa och analysera kvartalsrapporter över samtliga rapporterade IKFR kontroller i samarbete med Financial Controllers inom Ekonomi & Finans
  • Aktivt främja IKFR konceptet och öka medvetenheten och IKFR kulturen

Vem är du?
Vi vill att du som söker är civilekonom och har minst sex års erfarenhet av arbete med bokslut, finansiell rapportering och myndighetsrapportering, gärna med erfarenhet från revisonbyrå eller inom risk. Du har god förståelse för de krav som ställs på intern kontroll i verksamheter som är tillståndspliktiga eller har noterade värdepapper.

För att lyckas i denna seniora roll är du kommunikativ, förstår affären samt har en bred förståelse för risk. Du motiveras av ständiga förbättringar och brinner för att den finansiella rapporteringen ska hålla en hög kvalitet. Du är van att självständigt utveckla och driva processer i ett högt tempo. Som person är du engagerad, kommunikativ och har hög integritet.

Om oss
Ekonomi & Finans ansvarar för Länsförsäkringar AB koncernens ekonomistyrning, kapitalplanering, finansiella redovisning och rapportering samt ansvarar för investerar- och ratingkontakter. Inom koncernen är Länsförsäkringar AB respektive Länsförsäkringar Bank börsnoterade för sina obligationer och följer därmed börsens noteringsavtal. Redovisning & Rapportering består av ca 40 medarbetare med ansvar bland annat för bokslut ikoncernen, myndighetsrapportering och extern finansiell rapportering.

Effektiva arbetsprocesser och verktyg innebärande processtyrning, automatisering och robotisering i kombination med likriktning av redovisningsprinciper och god intern kontroll prioriteras högt inom avdelningen. Engagemang, tillit, professionalism och öppenhet är det som driver utveckling hos oss. I vår organisation leder återkoppling och uppföljning av dina prestationer affären framåt. Samma öppenhet som vårt starka varumärke står för strävar vi även efter internt. Mångfald värderas högt i vår verksamhet och vi lägger stort fokus på hälsa för att skapa balans mellan jobb och fritid.

Din ansökan
Vill du bli en del av en framgångsrik koncern? Välkommen med din ansökan för tjänsten via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Ola Everhed (070-790 0106) eller Researcher Johan Magnusson (072-248 6531) på Boardtalk AB. Urval och intervjuer sker löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt dock senast 20 juni 2017.

Länsförsäkringar – en unik arbetsgivare
Länsförsäkringar är inte ett företag, utan flera. Runt om i landet finns 23 självständiga och kundägda länsförsäkringsbolag som tillsammans äger Länsförsäkringar AB med dotterbolag. Välkommen till en bank- och försäkringsgrupp som inte är riktigt som alla andra.

Läs mer om Länsförsäkringar AB med dotterbolag
http://www.lansforsakringar.se/om-oss/om-lansforsakringsgruppen/lansforsakringar-ab/

Liknande jobb

Liknande jobb