CFO till Swerea

Rekryterare
Plats
Kista
Annonserat
den 7 juni 2017
Stängs
den 6 juli 2017
Kontakta
Bo Bengtsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Rollen
Som CFO i Swerea AB har du en central roll i ledningen och utvecklingen av koncernen. Du jobbar i en analytisk och affärsmässig roll som syftar till att utveckla Swereas ekonomi- och finansarbete i enlighet med fastställd verksamhetsplan. I rollen som CFO arbetar du bland annat med att;

  • Leda och driva Swereas ekonomigrupp bestående av dotterbolagens ekonomichefer
  • Verka för gemensamma rutiner och ökad effektivitet
  • Initiera, driva och följa upp budget- och prognosprocess
  • Vara bollplank och stöd till dotterbolagen vad gäller finansiella placeringar
  • Sammanställa och analysera koncernens utfall
  • Konsolidera koncernredovisningen
  • Leda koncernens revisionsarbete
  • Tillsammans med VD vara föredragande på styrelsemöten avseende ekonomiskt läge och prognos

Du har breda kontaktytor inom koncernen och rapporterar till VD för Swerea AB. Placering för tjänsten är huvudkontoret i Kista.

Vill du arbeta i en koncern som är i framkant vad gäller att utveckla svensk och utländsk industri och få möjligheten att utveckla koncernen ytterligare?

Vem är du?
Swerea söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom ekonomi/finans och som har en gedigen erfarenhet av att leda och utveckla ekonomifunktioner. Du är bekväm i de strategiska frågorna men du jobbar också gärna med uppgifter av mera hands-on karaktär där dina kunskaper inom redovisning kommer till nytta. Du har troligen ett intresse för industrins utveckling och känner ett engagemang för det viktiga uppdrag som Swerea har. Du trivs i en roll som ställer höga krav på din förmåga att analysera, presentera och skapa förutsättningar för kommersiell framgång och din analytiska förmåga och kunskap vad gäller ekonomiska samband gör att du förstår affären och vad som driver lönsamhet och tillväxt. Ditt engagemang och driv gör att du får saker att hända och du kommunicerar på ett sätt som gör att du blir lyssnad på. Swerea kan erbjuda en spännande framtid och man söker nu en ambitiös lagspelare som har ett starkt engagemang i koncernens utveckling och som har en vilja att göra skillnad.  

Om Swerea
Swerea-koncernens affärsidé är att skapa, förädla och förmedla forskningsresultat inom områdena material-, process- och produktionsteknik samt produktframtagning. Swerea ägs till 43 % av RISE AB (www.ri.se) som ägs av svenska staten. Industrin, genom fem organisationer, äger resterande 57 %. Bakom de fem organisationerna finns cirka 450 nordiska företag. Koncernen består av sex bolag, omsätter cirka 700 Mkr/år och har i dagsläget 530 anställda och de flesta av dessa är forskare.

Ansökan
I den här rekryteringen jobbar Swerea tillsammans med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Swerea och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Bo Bengtsson på 070 971 35 50 eller Jens Holmberg på 070 377 06 20.

Liknande jobb

Liknande jobb