VD till Axel Larsson AB

Rekryterare
Plats
Upplands Väsby
Annonserat
den 21 juni 2017
Stängs
den 20 juli 2017
Kontakta
Fredrika Schartau
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Företaget har sedan lång tid en mycket stark ställning, som ska förstärkas i framtiden genom ett långsiktigt samarbete med kunder och de tillverkare företaget representerar. Bland de agenturer man arbetar med inleddes många samarbeten redan på 1950-, 60-, 70- och 80-talet, vilket gör att alla kunder kan känna stabilitet och förtroende både för företagets kunnande och produkter. Axel Larsson samarbetar med ett femtiotal väletablerade tillverkare från främst Europa, Asien och USA. Egen mekanik- och instrumentverkstad ser till att kunden får en kvalitetssäkrad produkt, levererat som en komplett driftklar enhet.

Företaget har huvudkontor i Upplands Väsby och lokalkontor i Göteborg, Motala, Karlstad, Falun och Skellefteå. Bolaget omsätter ca 120 MSEK och har 35 anställda.

Företagets värderingar genomsyrar hela verksamheten och visar på familjeföretagets inställning internt och externt: Långsiktighet, Närhet och Ständiga förbättringar.

Om uppdraget:
Som VD är ditt uppdrag att säkerställa Axel Larssons fortsatta tillväxt med lönsamhet, behålla den starka kulturen och utveckla bolaget tillsammans med medarbetare, kunder och leverantörer. 

Som VD förväntas du att leverera resultat enligt styrelsens strategival och målsättningar.

Du styr, leder och följer upp arbetet i ledningsgrupp och ge chefer förutsättningar för att leda enligt mål inom varje avdelning.

Ekonomi/Finans; tillsammans med styrelsen formulera underlag inför framtida investeringar och ansvara för budget och uppföljning

HR/personal: rekrytering, utveckling, arbetsmiljö, verka för bra samarbete mellan de olika yrkeskategorierna.

Försäljning och marknadsföring samt affärsutveckling: Stor delaktighet i avtal och förhandling på kund och leverantörssidan, initiera och utveckla samarbete med intressenter på marknaden

Teknikutveckling i tätt samarbete med CTO/produktchefer

Organisationsfrågor: Som VD är du självklart ansvarig för en ändamålsenlig organisationsstruktur, och för rapportering och för uppföljning. VD deltar i styrelsen som ledamot och föredragande.

Vem är du?
Du har haft fullt P&L- ansvar som VD eller liknande. Du har industriell erfarenhet i en starkt säljorienterad organisation. Du har en god förståelse för leveranskedjorna, med erfarenhet från försäljningsinriktade organisationer.

Du har erfarenhet från att framgångsrikt lotsat ett företag framåt i tillväxt och i konkurrens och har lett säljteam som levererat starka resultat. Det är meriterande med erfarenhet från en entreprenöriell organisation, gärna ägarlett bolag.

Intresserad? Ansök här och vid frågor kontakta konsulter Fredrika Schartau 0705 107130 eller Stina Nord 0736 54 52 57

Om Axel Larsson AB
Sveriges ledande leverantörer av ventiler och instrument. Ett välskött familjeföretag, grundat 1949 med affärsidé att leverera produkter till Sveriges ledande processindustrier, verkstads- och OEM-företag (original equipment manufacturer).

Produktprogrammet är koncentrerat på produkter i och kring rörsystem. Applikationsområden idag är t ex vattenrening, system för process för massa och pappersindustri, stål-/gruvindustrin, och turbinsidan. Produktavdelningarna (med respektive produktchefer) är Armatur, Manöverdon, Instrument och Magnetventiler.

Företaget har sedan lång tid en mycket stark ställning, som ska förstärkas i framtiden genom ett långsiktigt samarbete med kunder och de tillverkare företaget representerar. Bland de agenturer man arbetar med inleddes många samarbeten redan på 1950-, 60-, 70- och 80-talet, vilket gör att alla kunder kan känna stabilitet och förtroende både för företagets kunnande och produkter. Axel Larsson samarbetar med ett femtiotal väletablerade tillverkare från främst Europa, Asien och USA. Egen mekanik- och instrumentverkstad ser till att kunden får en kvalitetssäkrad produkt, levererat som en komplett driftklar enhet.

Företaget har huvudkontor i Upplands Väsby och lokalkontor i Göteborg, Motala, Karlstad, Falun och Skellefteå. Bolaget omsätter ca 120 MSEK och har 35 anställda.

Företagets värderingar genomsyrar hela verksamheten och visar på familjeföretagets inställning internt och externt: Långsiktighet, Närhet och Ständiga förbättringar.

Liknande jobb

Liknande jobb