Jurist till avdelningen för finansiell stabilitet

Plats
Stockholm
Annonserat
den 6 juli 2017
Stängs
den 14 augusti 2017
Ref:
2017-00595
Kontakta
Gabriela Guibourg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

SOM JURIST på enheten för finansiell infrastruktur arbetar du med frågor som rör den finansiella infrastrukturen och betalningsmarknaden och deltar i enhetens övervakningsarbete av finansiella infrastrukturföretag. I din roll bidrar du också med juridisk kompetens till avdelningens policy- och analysarbete genom att bland annat delta i olika projekt, bereda remisser och bistå med olika publikationer. Du hjälper även vår ledning med underlag och ingår i internationella arbetsgrupper som arbetar med frågor som rör den finansiella infrastrukturen globalt. Ditt arbete innebär stort eget ansvar kombinerat med lagarbete tillsammans med dina kollegor. Du ingår också i den kompetensgrupp som består av Riksbankens samtliga jurister och som bereder juridiska frågor som är avdelningsöverskridande eller som har principiell betydelse för bankens verksamhet.

VI SÖKER DIG SOM har juris kandidatexamen eller motsvarande och gedigen erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete, inklusive minst fem års erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom finansmarknadsrätt. Du har god kunskap om de regelverk som styr företagen på den finansiella marknaden och hur finansmarknaden praktiskt fungerar. Särskilt meriterande är erfarenhet av de regelverk som gäller för betalningsmarknaden samt finansiell infrastruktur. Det är även meriterande med förvaltningsrättsliga kunskaper, såsom offentlighet och sekretess och relevant EU-rätt. Eftersom arbetet till stor del sker i samarbete med våra ekonomer är det viktigt att du har god förmåga och tycker att det är roligt att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper än jurister. Din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift är mycket god, såväl på svenska som på engelska.

SOM PERSON är du självgående och kvalitetsmedveten. Arbetet kräver också att du har stor integritet och god samarbetsförmåga. Du har en god problemlösande analysförmåga och kan sätta juridiska frågor i ett större sammanhang.

VI VILL HA DIN ANSÖKAN senast den 14 augusti. Om du har frågor är du välkommen att ringa enhetschef Gabriela Guibourg, 076-725 6577 efter den 14 augusti. Du söker tjänsten genom att klicka på Ansök.

Avdelningen för finansiell stabilitet arbetar för att Riksbanken på ett tidigt stadium ska identifiera risker som kan leda till att det finansiella systemet blir instabilt eller ineffektivt. Vi ansvarar också för att se till att Riksbanken ska kunna hantera en finansiell kris, om en sådan trots allt skulle uppstå. Delar av våra analyser och slutsatser presenteras två gånger per år i rapporten Finansiell Stabilitet, samt i direktionsledamöternas tal, debattartiklar och konsultations- och remissvar. En stor del av vårt arbete sker i samarbete med andra centralbanker, främst inom det europeiska centralbankssystemet ECBS. Vi deltar även aktivt i andra internationella organisationer som också arbetar med finansiell stabilitet såsom IMF och Bank for International Settlements (BIS). På enheten för finansiell infrastruktur arbetar vi med att identifiera och motverka strukturella sårbarheter i den finansiella infrastrukturen. Centralt i detta arbete är den löpande övervakningen av betalnings- och avvecklingssystem. Enheten har dessutom till uppgift att följa utvecklingen på betalningsmarknaden, av nya betalningsinstrument och dess användande. En stor del av arbetet sker inom ramen för internationellt samarbete.

Liknande jobb

Liknande jobb