Investment Manager Swedavia

Rekryterare
Plats
Arlanda
Annonserat
den 7 juli 2017
Stängs
den 7 augusti 2017
Kontakta
Lisa Aspsäter
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Stockholm Arlanda Airport har under de senare åren haft en kraftig passagerartillväxt och flygplatsen kommer under de kommande åren att genomföra ett flertal stora investeringsprojekt för att öka kapaciteten. Investeringstakten på flygplatsen beräknas uppgå till i genomsnitt 3 miljarder kronor per år under ett flertal år framöver. Under tiden som de kapacitetshöjande projekten genomförs kommer flygplatsens operativa verksamhet löpa på. Den ökade investeringstakten, som dessutom sker parallellt med befintlig drift, ställer höga krav på flygplatsens förmåga att planera, genomföra, samordna och följa upp projekten.

Rätt person blir chef för Arlanda Investering som är en nyckelfunktion för att flygplatsens investeringsverksamhet ska kunna bedrivas framgångsrikt. I dagsläget består Arlanda Investering av Investment Manager, en Portföljcontroller och en samordnare. Tjänsten rapporterar till Ekonomichefen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

  • Planera, analysera, bereda, mäta, rapportera och kommunicera investeringsportföljen med avseende på bland annat risk- och resurshantering, prioritering, samordning och beroenden.
  • Ansvara för flygplatsens portföljbudget- och prognosprocess samt leder och administrerar bland annat flygplatsens portföljsamordningsforum, portföljledningsforum och portföljstyrningsforum.
  • Säkerställa regelbunden uppföljning, analys och rapportering av investeringsportföljens status samt att planera, analysera och bereda beslut om prioritering och balansering av portföljsammansättningen.
  • Säkerställa att samtliga projekt och program inom portföljen följer de av bolaget eller flygplatsen fastslagna rapporterings- och uppföljningsprocesser, policys och metodik.

Våra förväntningar
Rätt kandidat har en Civilekonom och/eller Civilingenjörs-examen. Du har flera års relevant erfarenhet av stora investeringsportföljer och då gärna ifrån större infrastruktursatsningar. Vi vill att du har en affärsmässig inställning, har hög analys- och problemlösningsförmåga samt generella kunskaper om strategisk planering. Du har en mycket god kommunikationsförmåga samt förmåga att rapportera och visualisera komplexa förhållanden.

För att passa in i rollen är det viktigt att du har hög förmåga att förstå, utveckla och implementera metoder och modeller för utvärdering och analys av multiberoende mellan projekt.

Du ska vara trygg i din roll som ledare och ha förmåga att coacha och entusiasmera både dina egna anställda och alla de som är involverade i de processer du ansvarar för.

Vi erbjuder
På våra flygplatser möter vi hela världen. Det är en unik arbetsplats med flygpuls och atmosfär. Vi ser att olikheter och mångfald berikar, och ser det som en förutsättning för vår framtida utveckling som hållbart företag. Med Arlanda Express tar det bara 20 minuter att pendla från city till flygplatsen. På www.swedavia.se/jobb kan du läsa mer om hur det är att jobba hos oss.

Säkerhet har hög prioritet för oss på Swedavia. Vi genomför därför en säkerhetsprövning innan beslut om anställning. Mer information om vad säkerhetsprövning innebär hittar du här.

Varmt välkommen med din ansökan. För frågor kring rollen eller processen går det bra att ringa Lisa Aspsäter, ansvarig rekryteringskonsult på 0733 58 99 30. Intervjuer till denna tjänst kommer att påbörjas under mitten av Augusti.

Om Swedavia
Swedavia äger, driver och utvecklar ett nätverk av tio flygplatser från Kiruna i norr till Malmö i söder. Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Swedavia agerar på en konkurrensutsatt och internationell marknad. Bolagets roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten – inom Sverige, i Europa och i övriga världen. Swedavias primära kund är resenären. Samtidigt är flygbolag och de hyresgäster som hyr affärs-, kontors- eller hotellytor i Swedavias fastigheter såväl kunder som viktiga partners till bolaget. I arbetet med att attrahera flygbolagssatsningar konkurrerar Swedavia med andra flygplatser.
Under 2016 hade Swedavia en nettoomsättning 5,5 miljard kronor och rörelseresultatet uppgick till 1 miljard kronor.

Liknande jobb

Liknande jobb