Compliance Manager med erfarenhet till Agder Energi

Rekryterare
Agder Energi
Plats
Stockholm
Annonserat
den 23 augusti 2017
Stängs
den 22 september 2017
Kontakta
Ulriikka Uittomäki
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Arbetsbeskrivning
Du ansvarar för den övergripande regelefterlevnaden för resultatområdet Energy Management & Trading i Agder Energi. Du arbetar i nära samarbete med de olika förvaltningsenheterna i koncernen.

Du rapporterar direkt till bolagets Head of Risk Manager & Business Control. 

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:

  • Arbeta med att identifiera och värdera compliancerisker
  • Ansvara operativt för rapporteringen till Finansinspektionen och andra europeiska tillsynsmyndigheter
  • Löpande kontrollera och följa upp regelefterlevnaden i verksamheten
  • Ge verksamheten råd och stöd om de regelverk som gäller för bolagets verksamhet
  • Informera om samt implementera nya/förändrade gällande lagar, föreskrifter, allmänna råd, branschregler och interna regler
  • Vara bolagets klagomålsansvarige och kontaktperson gentemot Finansinspektionen i frågor avseende bolagets klagomålshantering och regelefterlevnad
  • Arbeta proaktivt med att kvalitetssäkra att bolagets avtal följer tillämpliga lagar och bolagets övriga policy och rutiner

Du kommer även att delta i branschorganisationers compliancegrupper och i affärsutvecklande projekt och produktutveckling. Resor i tjänsten, framförallt till Kristiansand och Tyskland förekommer.

Vem är du
Du har juristexamen och flera års praktisk erfarenhet från compliance, risk eller regelverksfrågor inom finansbranschen, advokatbyrå eller Finansinspektionen. Arbetet ställer höga krav på din förmåga att arbeta självständigt, social kompetens, flexibilitet och noggrannhet liksom på en mycket hög integritet. Vi förväntar oss att du har gott omdöme och att du tycker om högt arbetstempo. Du är driven, van att leverera med hög kvalitet och att genomföra förändringar. Du är van att arbeta med komplexa frågor och planerar, organiserar och prioriterar på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga och att du är lösningsorienterad. Vidare har du en god kommunikativ förmåga i såväl tal som skrift, både i svenska och engelska.

Kontaktytorna för tjänsten är breda och omfattande både inom och utanför koncernen.

Du erbjuds
Du erbjuds en spännande roll i en internationell organisation med utvecklingsmöjligheter.

Kontoret är beläget i Södertälje och kommer att flyttas till Stockholm vid årsskiftet.

Då tjänsten ska tillsättas snarast, sker intervjuer löpande. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jurek Rekrytering & Bemanning, Ulriikka Uittomäki, telefon: 0766 33 14 40. Välkommen med din ansökan på engelska, innehållande cv och personligt brev, snarast via vår hemsida: www.jurek.se

Om verksamheten
Agder Energi förädlar och förvaltar naturlig, förnybar energi. Koncernens verksamhet omfattar produktion, distribution och sälj av förnybar energi, samt närliggande tjänster. Vattenkraft är en evig naturresurs och är grundläggande för att Agder Energi genom sin verksamhet skapar värde för aktieägare, anställda och samhället. Agder Energi är Norges fjärde största energikoncern, om man ser till vattenkraftproduktionen. Koncernen producerar motsvarande 48 hel- och delägda kraftverk runt 7,9 TWh förnybar energi, som motsvarar det årliga energibehove till runt 400 000 bostäder. Agder Energi är ett betydande komptensföretag och arbetsgivare. Koncernen har runt 1300 anställda och huvudkontoret är beläget i Kristiansand.

Resultatenheten Energy Management & Trading hanterar koncernens verksamhet i förvaltningen av produktionsportföljen, nordiska retailportföljer och verksamhet i Tyskland. Varumärkena LOS Energy, Enfo, Entelios, AE Solutions och Nordgröön ingår i Kraftförvaltning. Kraftförvaltningen hanterar en årlig volym om 34,7 TWh, effekt på 3 479 MW och en förväntad årlig omsättning på 8 miljarder norska kronor.

Liknande jobb

Liknande jobb