Ekonomidirektör till Region Uppsala

Rekryterare
Region Uppsala
Plats
Uppsala
Annonserat
den 1 september 2017
Stängs
den 1 oktober 2017
Kontakta
Bo Bengtsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Din roll - Som ekonomidirektör leder och samordnar du Region Uppsalas ekonomi- och styrningsarbete samt arbetet med frågor som rör hållbar utveckling i en attraktiv, dynamisk och expansiv region. Du är direkt underställd Regiondirektören och sitter med i ledningsgruppen för Regionkontoret och i koncernledningen för Region Uppsala. Du är chef för avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling som är placerad i moderna och ljusa lokaler på Regionkontoret, centralt beläget några minuter från Centralstationen.

Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling med ca 50 medarbetare, består av fyra enheter; Ekonomi- och beslutsstödsenheten, enheten för hållbar utveckling, planeringsenheten och enheten för upphandling och inköp. Avdelningen har en strategisk funktion med uppdrag att ge stöd till förvaltningarna och leda Region Uppsalas övergripande projekt inom området ekonomi och hållbar utveckling. Avdelningen stödjer också den politiska ledningen med att ta fram och analysera beslutsunderlag, genomföra och följa upp beslut. I uppdraget ingår att vårda och utveckla regionens styrmodell och andra viktiga styrprocesser. Uppdrag till avdelningen kommer från regiondirektören samt de uppdrag som lämnas från främst regionstyrelsen och den nya regionala utvecklingsnämnden.

Din erfarenhet och profil - Du är en strategisk, analytisk och utvecklingsorienterad ledare med stort engagemang som har lätt för att samarbeta med andra. Verksamhetsintresse och förmågan att se samband och driva arbetet framåt är viktiga egenskaper. Du är en kommunikativ och pedagogisk chef och ekonom med bredd och helhetssyn, du kännetecknas av ett konstruktivt synsätt och agerande. Politiskt styrda organisationer känner du väl till, troligen från roll som hög tjänsteman i ledningsfunktion. Du har akademisk utbildning inom ekonomiområdet kombinerad med flera års erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer.  

Det här är en mycket utmanande och meriterande roll i en omfattande verksamhet, en region i tillväxt och med ambitiösa visioner!

Om Region Uppsala
Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos de ca 350 000 invånarna i länet. Regionen tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling. Region Uppsala arbetar för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft. En nyskapande region, en växande region – en region för alla.

Region Uppsala ansvarar idag för hälso- och sjukvård, kommunikationer, utbildning, kultur, och regional utveckling. Totalt är ca 11 900 personer anställda av Region Uppsala. Total omsättning för Region Uppsalas olika verksamheter är ca 15 miljarder kronor (2016), varav personalkostnader utgör ca 51 %. Den största verksamheten inom Region Uppsala utgörs av hälso- och sjukvård (Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folktandvården, Primärvården samt Hälsa och habilitering).

Region Uppsala bildades 1 januari 2017. Då tillkom även ansvaret för regional utveckling, vilket dels innebär sammanslagning av landstinget och Regionförbundet samt att den nybildade regionen ska arbeta för en gynnsam arbetsmarknad, folkhälsa, levande näringsliv, en god bostadssituation, levande turism, önskvärd infrastruktur och aktiv samverkan med utbildning och universitet. Till ytan omfattar Region Uppsala samma geografi som landstinget.

För frågor och intresse – Ring vår rekryteringskonsult Bo Bengtsson på Compass, 070-971 35 50 för att inleda en dialog. Du kan också maila Bo på bo.bengtsson@compass.se Välkommen att höra av dig!

Liknande jobb

Liknande jobb