Risk Manager till S:t Erik Försäkring

Plats
Stockholm
Annonserat
den 25 september 2017
Stängs
den 24 oktober 2017
Kontakta
Karin Fransson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

UPPDRAGET
Som Risk Manager har du som övergripande uppgift att hjälpa stadens förvaltningar och bolag att systematisera sitt risk- och säkerhetsarbete med stadens säkerhetsprogram som grund i den del som rör Lagen om skydd mot olyckor och försäkringsbara risker. I rollen som Risk Manager arbetar du i nära samarbete med Stockholms stads säkerhetsdirektör och säkerhetsavdelning. Tjänsten har en stödjande roll med stora kontaktytor mot chefer och medarbetare i stadens förvaltningar och bolag. Det ligger i ditt uppdrag att skapa en förståelse för dessa frågor och en riskmedvetenhet inom staden. En viktig del i detta handlar om att visa på goda exempel och vara katalysator i att skadeförebyggande åtgärder vidtas ute i verksamheterna. Detta görs bl.a. genom inventering av nuläge, och att utifrån denna bild initiera olika skadeförebyggande projekt som du som Risk Manager sedermera driver och ansvarar för. Det kan handla om utbildningar, framtagande av koncerngemensamma system mm.

S:t Erik Försäkring har det övergripande ansvaret för stadens incident-rapporteringssystem, IA. Som Risk Manager har du det övergripande ansvaret för systemet gentemot den övriga organisationen. Systemet används primärt för incidentrapportering men också för uppföljning samt att genomföra riskanalyser och som ett stöd i det systematiska brandskydds- och olycksförebyggande arbetet.

Risk Managern organiserar och sammankallar kontinuerligt koncernens samtliga IA-ansvariga samt gruppen brandskyddsansvariga för utbildningar och erfarenhetsutbyte inom respektive område. Ett särskilt fokus ligger på att stödja förvaltningarna och bolagen i deras systematiska brandskyddsarbete.

Som Risk manager sammanställer du årligen en rapport som beskriver statusen på det skadeförebyggande arbetet i förhållande till stadens Trygghets- och säkerhetsprogram samt tillhörande riktlinjer (inom området som omfattas av lagen om skydd mot olyckor).

I uppdraget som Risk Manager ingår även att ansvara för att stadens försäkrade fastighetsbestånd kontinuerligt besiktigas och beskrivs på ett korrekt sätt mot S:t Erik Försäkrings panel av återförsäkrare. S:t Erik Försäkring genomför cirka 100 besiktningar per år. Dessa genomförs av externt anlitade riskingenjörer. Beställaransvaret ligger på bolagets Risk Manager.

S:t Erik försäkring har senaste åren arbetat med att anpassa verksamheten till det nya Solvens II regelverket. En intern riskhanteringsfunktion för S:t Erik Försäkring och systerbolaget S:t Erik Liv har byggts upp och är i stora drag på plats. På sikt kan tjänsten som Risk Manager komma att omfatta även dessa två uppdrag. I dessa uppdrag ingår det att genomföra riskanalyser samt sammanställa kontinuerliga risk- och ORSA-rapporter.

FÖRVÄNTNINGAR
Vi tror att rätt person har god erfarenhet av att ha arbetat med risk och säkerhetsfrågor från tidigare roller inom området försäkring. Alternativt har du några års arbetslivserfarenhet av riskhanteringsfrågor kombinerat med en examen som civil- eller brandingenjör med inriktning mot risk och säkerhet. Att du har relevant akademisk examen ser vi som meriterande. Du har förståelse för hur man arbetar systematiskt med riskanalyser i en stor organisation och har förmågan att analysera resultatet och rekommendera lämpliga åtgärder samt att arbeta kontinuerligt med uppföljning. Vi ser att det är meriterande med tidigare erfarenhet av projektledning då du kommer ha stort eget ansvar i att driva, organisera och utbilda medarbetare inom Stockholms stad i risk och säkerhetsfrågor.

S:t Erik Försäkring är en liten organisation ägd av Stockholms stad. Storleken ger en stor inblick i och stort deltagande i bolagets alla processer. Arbetet kräver i många fall en hög flexibilitet och samarbetsförmåga men också ett stort engagemang i såväl detaljer som stora strategiska frågor.

Som person är du analytisk och systematisk i ditt tillvägagångssätt. Du har god förmåga att självständigt strukturera och planera ditt arbete utifrån ett strategiskt och övergripande perspektiv. Förmåga till helhetsperspektiv är också en viktig egenskap i denna roll. Du har god förmåga att kommunicera i tal och skrift, du är tydlig i din kommunikation och kommer med väl underbyggda förslag och rekommendationer. Du är pedagogisk och har förmågan att motivera och engagera din omgivning. Naturligtvis har du ett eget driv och trivs med självständigt arbete.

Om du har ett intresse för omvärldsbevakning där du i din yrkesroll håller dig ajour gällande utvecklingen internationellt och kan hämta inspiration och goda exempel gällande skadeförebyggande arbete och riskhantering, så ses det som positivt.

S:T ERIK FÖRSÄKRING ERBJUDER
En utmanande roll vars bredd är unik i sitt slag. Som Risk Manager har du stort eget ansvar och du får möjligheten att arbeta i rollen som beställare samt att arbeta förebyggande med frågor av stor vikt för stadens verksamhet. Till stöd har du en välfungerande organisation, hög kompetensnivå bland dina kollegor och ett stort mandat från VD. S:t Erik Försäkring uppmuntrar till och erbjuder sina medarbetare kompetensutveckling, i forma av relevanta kurser, konferenser, tid för nätverksträffar mm.

S:t Erik Försäkring försäkrar verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras. S:t Erik Försäkring består av sex kompetenta medarbetare med gedigen kunskap inom försäkring. Vi söker dig som vill ha ansvar för att arbeta med risk- och säkerhetsfrågor inom Stockholm stad.

INTRESSEANMÄLAN
För ytterligare information om befattningen är du välkommen att kontakta Karin Fransson på telefon 073-368 89 11. Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din intresseanmälan.

Liknande jobb

Liknande jobb