Vill du arbeta i en central roll för att säkra finansiell stabilitet & välfungerande marknader?

Plats
Stockholm
Annonserat
den 28 september 2017
Stängs
den 23 oktober 2017
Ref:
915
Kontakta
Daniel Gedeon
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Som finansinspektör på avdelningen Infrastrukturtillsyn arbetar du i framkant med tillämpningen och utvecklingen av komplexa regelverks-, risk- och finansmarknadsfrågor med stor påverkan på systemviktiga företag, finansiell stabilitet och finansmarknaden generellt. Fokus ligger på tillsyn-, tillstånd- och regelgivningsfrågor relaterade till systemkritiska finansiella infrastrukturföretag. Här ingår företag som börser, handelsplattformar, centrala värdepappersförvarare, clearingverksamheter och administratörer av kritiska index.

Du bedömer och följer upp de risker företagen är exponerade mot, och deras förmåga att hantera dessa risker. Det innebär att förstå och analysera en varierad, föränderlig och komplex riskbild för både enskilda företag och marknaden generellt, till exempel operationella-, tekniska-, kommersiella-, legala-, IT- och kapitalrelaterade riskaspekter.

Du kontrollerar också att företagen efterlever de regelverk som styr deras verksamhet och är FI:s representant gentemot dessa företag. Det innebär att du kommer ha regelbunden kontakt med senior ledning på företagen under tillsyn, liksom inom Finansinspektionen samt externa parter.

I rollen kommer du även ges möjlighet att utveckla FI:s tillsyn och delta i arbetet med nationell och internationell policyutveckling och regelbildning. Du kommer att ha kontakt med kollegor på andra tillsynsmyndigheter samt ha möjlighet att delta i internationella arbetsgrupper.

Vi söker dig som har en relevant utbildning, sannolikt inom juridik eller ekonomi, samt erfarenhet från arbete inom finanssektorn. Erfarenhet och/eller intresse av att arbeta med riskhantering, regelgivning och regelefterlevnad är en förutsättning. Du arbetar troligen som jurist, compliance officer, (intern)revisor, it-revisor eller risk manager, alternativt har du annan relevant erfarenhet. Du har ett starkt intresse för finansmarknadens funktion och förståelse för FI:s roll samt är van att arbeta med komplexa frågeställningar, ofta med stort juridisk inslag. Kunskaper kring aktuella regelverk (exempelvis MiFID, CSDR, EMIR och Lagen om värdepappersmarknaden) och erfarenhet från relevant myndighet är meriterande.

Som person är du analytisk, självgående, strukturerad och noggrann. Du är tydlig i din kommunikation och bidrar till ett gott samarbete såväl internt som externt. Arbetet på FI förutsätter hög integritet och att du kan uttrycka dig mycket väl på svenska och engelska i såväl tal som skrift.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Daniel Gedeon på 08-408 982 75 alternativt daniel.gedeon@fi.se.

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan med cv, personligt brev och relevanta betyg/intyg senast den 23 oktober 2017. Rekryteringsprocessen bedrivs fortlöpande och arbetspsykologiska tester ingår som en del av processen.

FI arbetar för finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Här arbetar drygt 400 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnad!

Liknande jobb

Liknande jobb