Näringslivsdirektör till Örebro kommun

Rekryterare
Örebro kommun
Plats
Örebro
Annonserat
den 2 oktober 2017
Stängs
den 23 oktober 2017
Ref:
SE-12381
Kontakta
Gösta Tydesten
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Samverkansorienterad samhällsbyggare som skapar förutsättningar för ett gott näringslivsklimat.

Position
Näringslivsdirektören är underställd kommundirektören och ingår i dennes styrgrupp. Kommundirektörens styrgrupp bär ansvar för de strategiska övergripande frågorna samt för att skapa förutsättningar för utförare av driften, allt med Örebros bästa som ledstjärna.

Politiskt är Näringslivsdirektören underställd Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt.

Näringslivsdirektören är också avdelningschef inom Kommunstyrelseförvaltningen med fem underställda medarbetare.

Näringslivsfunktionen ingår i Kommunstyrelseförvaltningen och har det övergripande målet att skapa förutsättningar för en långsiktig hållbar utveckling, genom stärkt konkurrenskraft och goda förutsättningar för fler välmående företag som erbjuder arbete till en växande befolkning.

Näringslivsdirektören arbetar med näringslivsutveckling dvs. samverkar internt med olika aktörer för att skapa förutsättningar för näringslivet att växa och må bra. Samtidigt som det bedrivs i nära dialog med näringslivet, universitetet och olika organisationer. För att skapa förutsättningar för förbättrad innovationskraft i regionen samverkar näringslivsdirektören med ett stort antal aktörer inom innovationssystemet. Arbetet med företagsutveckling sker genom andra aktörer och är inte ett kommunalt uppdrag även om dessa tangerar varandra genom samverkan.

Näringslivsdirektören är processägare för fyra övergripande processer:

•   Skapa förutsättningar för kommunens investerings- och etableringsarbete.
•   Skapa förutsättningar för en enklare vardag för näringslivet.
•   Skapa förutsättningar för näringslivets kompetensförsörjning.
•   Skapa förutsättningar innovation, entreprenörskap och företagande.

På uppdrag av Landsbygdsnämnden driver näringslivsdirektören även frågor av strategisk art för att tillvarata resurser som finns på landsbygden i Örebro kommun i enighet med det framtagna landsbygdsprogrammet som sträcker sig fram till 2025. Kommunens övergripande mål är att göra det enklare att bo, verka och leva på landsbygden.

En annan viktig del i uppdraget är att vara kommunens drivande motor och representant i externa, regionala och nationella sammanhang och att utveckla samverkan med bl.a. Business Region Örebro (BRO).

Vi söker dig som har en akademisk examen och erfarenhet av arbete med långsiktiga näringslivsfrågor. Du rör dig hemtamt i gränslandet mellan politik, näringsliv och akademin. Erfarenhet av arbete i en politisk styrd organisation är en förutsättning.

Du är en framåtlutad diplomat med strategisk höjd och social skicklighet som får saker att hända utan att ha behovet att ta åt dig äran. God kommunikativ förmåga i tal och skrift på engelska och svenska är förutsättning.

Välkommen med din ansökan om du vill vara med och driva den positiva utvecklingen vidare i Örebro. Inom ramen för politiskt långsiktigt fastställda program finns det stor möjlighet för den nye näringslivsdirektören att påverka hur dessa skall verkställas.

Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast 23 oktober 2017 via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-123 81). Frågor besvaras av våra konsulter på Mercuri Urval, Gösta Tydesten, 0733-66 75 78 eller Nicklas Jungander, 019-19 68 05

Om företaget
Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största kommun med ca 148 000 invånare. Örebro står idag för en växande del av Sveriges tillväxt och är motorn i Sveriges femte största arbetsmarknadsregion. Näringslivet präglas av mångfald och bredd och Örebro är inte beroende av en dominerande näringsgren. Tillverkningsindustrin är betydande och ger grund för en bred och väl utvecklad tjänstenäring. Handel, media, kommunikation, IT och besöksnäring är områden där det sker en stark expansion. Möten och logistik är två branscher som har goda förutsättningar att attrahera fler företag till regionen. Även assistans, vård- och omsorgssektorn utvecklas snabbt.

Örebro Universitet är med sina 18 000 studenter ett av Sveriges mest expansiva och spelar en mycket viktig roll i det innovationsstödjande systemet. Universitetet har även en bred och växande forskningsproduktion.

Drygt 12 000 arbetar inom Örebro Kommun som har en budgetomslutning om ca 8 mdr kronor. Visionen är att vara ”Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad”.

Liknande jobb

Liknande jobb