Distriktschef till Studiefrämjandet i Skåne-Blekinge

Plats
Flexibelt
Annonserat
den 6 oktober 2017
Stängs
den 29 oktober 2017
Ref:
SE-12426
Kontakta
Robert Dahlström
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

- Spännande organisationsutvecklingsresa

Position
Nationellt är Studiefrämjandet indelat i tolv regionala distrikt där det sydligaste av dem, Skåne-Blekinge, kommer att genomföra en sammanslagning av sina tre avdelningar för att driva verksamheten inom distriktet Skåne-Blekinge. För att lyckas med denna utveckling och förändringsresa söker vi nu en ny distriktschef. Distriktet kommer att omfatta ca. 40 anställda och en omsättning på närmare 40 MSEK.

Målsättning med den nya organisationen är att utveckla en övergripande strategi med långsiktiga målsättningar, koordinera insatser och stärka Studiefrämjandets roll och betydelse på regional nivå. För att lyckas med detta är det centralt att du inledningsvis har en god förmåga att strukturera verksamheten med ett brett engagemang och delaktighet genom hela organisationen.

Studiefrämjandets ekonomiska stöd kommer från staten, Region Skåne och Landstinget i Blekinge samt kommunernas anslag till folkbildning. Därför krävs det en genomlysning av lokala insatser och bearbetning för kunna konsolidera och effektivisera detta arbete och uppnå synergieffekter.

Inledningsvis kommer dina arbetsuppgifter att kretsa kring:

  • Utvärdering och konsolidering av målstyrning.

  • Införsel av gemensam strategi nedbruten i handlingsplan.

  • Utvärdering av regional identitet och väg framåt.

  • Utvärdering av massmedial spridning och positionering av Studiefrämjandet.

  • Utvärdering av ett mer aktivt deltagande eller initiativtagande av Studiefrämjandet i samhällsengagerande frågor.

  • Konsolodering av insatser rörande medelanskaffning.

  • Bidra till att utveckla och nutidsanpassa Studiefrämjandet för att säkerställa organisationens framtida roll i samhället och inom folkbildning.

För att lyckas i din roll är det viktigt att du är en trygg person som är rak och tydlig i ditt chefskap vilket vi tror kräver en gedigen utbildning i kombination med omfattande arbetslivserfarenhet. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket på ett föredömligt sätt, i såväl skrift som tal för att aktivt kunna delta i samhällsdebatten och att du dessutom obehindrat kan föra diskussioner på engelska. Det är viktigt att du har ett genuint samhällsengagemang och intresse för folkbildning och står bakom Studiefrämjandets värderingar och vision.

Ledning genom andra chefer och stor tilltro till medarbetarnas förmåga och kunskap är naturligt för dig. Ditt kommunikativa sätt bidrar till att skapa förtroende, delaktighet och goda relationer.

Brinner du för mångfald och demokratifrågor är detta verkligen en spännande utmaning där du kommer att kunna bidra till samhällsutveckling och folkbildning. Det är en fantastisk möjlighet att vara med att utveckla och driva ett av Sveriges största studieförbund och sätta avtryck för många år framåt. Kan och vågar du ta dig an den utmaningen så kommer du ha ett riktigt roligt jobb att gå till!

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) snarast, dock senast den 29 oktober 2017, via www.mercuriurval.se (ref.nr. SE-12426). Frågor besvaras av Robert Dahlström vid Mercuri Urval, direkt/mobil 0733-66 75 71.

Om företaget
Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar som årligen samlar fler än 200 000 deltagare. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Det är en ideell organisation grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande. Med en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur arbetar vi aktivt med hållbar utveckling.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar Studiefrämjandet allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all verksamhet främjas mångfald och motarbetas främlingskap och rasism. Alla är välkomna till Studiefrämjandet! Studiefrämjandet har ca. 500 anställda och 15 000 ideella cirkelledare som gör tillvaron lite mer fantastisk för många människor. Mest av allt finns Studiefrämjandet till för att hjälpa människor att utvecklas tillsammans med andra, samtidigt som de har kul.

Läs gärna mer på www.studieframjandet.se