Finansinspektörer med inriktning mot bankfrågor

Plats
Stockholm
Annonserat
den 10 oktober 2017
Stängs
den 24 oktober 2017
Ref:
917
Kontakta
Karin Lundberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Finansinspektionen (FI) söker två finansinspektörer till avdelningarna Tillsyn stora banker och Tillsyn medelstora och små banker som ansvarar för övervakning och granskning av banker och kreditmarknadsbolag.

Som finansinspektör och biträdande tillsynsansvarig till avdelningen Tillsyn stora banker ansvarar du tillsammans med en tillsynsansvarig för FI:s tillsyn över en av de största bankerna i Sverige. Du stöttar tillsynsansvarig i att leda en arbetsgrupp bestående av representanter från tillsynsmyndigheter i andra länder och fungerar som en länk mellan FI och gruppen. Ni planerar och koordinerar tillsynsaktiviteter, utvärderar återhämtningsplaner och bedömer bankens riskprofil samt likviditets- och kapitalsituation. Du kommer att vara ett stöd till tillsynsansvarig och du förväntas också ta eget huvudansvar för delar av arbetet. Bland annat ingår du som FI:s representant i resolutionskollegiet, en arbetsgrupp som leds av Riksgäldskontoret. På sikt kan arbetet innebära tillsyn av stora internationella bankfilialer i Sverige.

Som finansinspektör till avdelningen Tillsyn medelstora och små banker driver du översyns- och utvärderingsprocesser och undersökningar och andra tillsynsaktiviteter av banker och kreditmarknadsbolag under FI:s tillsyn. Du bedömer och följer upp förmågan att hantera risk och granskar återhämtningsplaner. Tjänsten innefattar även handläggning av tillståndsärenden så som ägarprövningar, fusionsprövningar och lednings/ägarledningsprövningar. Vidare deltar du i praxis- och regelbildningsarbetet.

Arbetsuppgifterna ger dig en unik insyn i bankernas affärsverksamhet, risker och beslutsprocesser. 

Vi söker dig som har magisterexamen inom relevant ämne och flerårig erfarenhet av analys av banker, revision av banker eller från relevant område inom myndighet. Du har kunskaper om relevanta regelverk, bankers riskanalys, riskhantering, styrning och kontroll. Erfarenhet av kapitaltäcknings- och/eller likviditetsreglering och krishanteringsdirektivet är meriterande liksom god förståelse för bankers resultat- och balansräkning samt bankreglering och dess praktiska innebörd.

Som person är du analytisk, självgående och strukturerad. Du bidrar med gott samarbete och känner dig trygg med att kommunicera med både specialister och med ledande företrädare för banker. Tjänsterna förutsätter att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Karin Lundberg, avdelningschef Tillsyn stora banker och Caroline Rygaard, avdelningschef Tillsyn medelstora och små banker på 08-40 89 80 00.

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan med cv, personligt brev, examensbevis och relevanta betyg senast den 24 oktober 2017. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen.

FI arbetar för finansiell stabilitet och ett gott konsumentskydd. Här arbetar drygt 400 personer med olika erfarenhet och bakgrund på en arbetsplats som präglas av samarbete och kunskapsutbyte. På FI är du med och påverkar den finansiella marknaden. Tillsammans arbetar vi för samhällsnyttan och du kan göra skillnad!

Liknande jobb

Liknande jobb