VD till Publit AB

Rekryterare
Publit
Plats
Stockholm
Annonserat
den 27 oktober 2017
Stängs
den 26 november 2017
Kontakta
Fredrika Schartau
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Publit AB annonsbild

Vi söker en affärsmässig VD som helhjärtat delar Publits vision och värderingar. Bokbranschen går i samma riktning som skivbranschen och filmbranschen. Allt digitaliseras. Förändringen har gått långsamt men har nu börjat accelerera. Publits teknologi möter denna förändring på marknaden. Ett allt större fokus läggs på att hitta effektivare lösningar för att möta en alltmer komplex marknad. Vinden blåser verkligen åt Publits håll och nu gäller det att sätta segel och trimma dessa. Tar man sedan rätt kurs kan resan räcka hur långt som helst.

Om uppdragsgivaren
Publit är en SaaS-tjänst som gör det möjligt för alla att enkelt publicera och sälja böcker (i bemärkelsen både allmänlitteratur, facklitteratur, utredningar, forskningsrapporter, manualer, informationstidskrifter etc). Publit har en egenutvecklad programvaruplattform och erbjuder en rad tjänster (SaaS) till sina kunder. Kunder är allt ifrån stora förlag till självpublicister men även universitet, myndigheter och kommersiella företag. De tre stora tjänsteområdena är fysiska böcker genom Print on demand (PoD), eböcker samt digitala ljudböcker. PoD kompletteras inom kort med erbjudandet ”tryck och distribution av mindre upplagor”.

Kärnvärden: Publit är gediget: Vår tjänst är väldesignad i alla bemärkelser. Vi står för kvalitet och håller vad vi lovar. Publit är närvarande: Vi deltar nyfiket i samtalet om bokbranschens framtid och är aktivt engagerade i våra användares behov och möjligheter. Publit är enkelt: Vi arbetar med att ständigt förenkla publiceringsprocessen. Målbilden: Vi är det självklara valet av plattform, för all form av bokpublicering i Sverige. Dessutom har vi etablerat våra tjänster internationellt, själva eller via partners.

Publit startade sin verksamhet 2008 och två av grundarna är fortfarande aktivt arbetande i företaget.

Beskrivning av uppdraget
VD är ytterst ansvarig för företagets affärer och resultat. Uppdraget är väl definierat de närmsta åren med krav på hög tillväxt genom offensiv kundbearbetning och stark försäljningstillväxt i befintlig affär men också med nya tjänster och produkter där den svenska marknaden är viktig men etablering i valda internationella marknaderna en förutsättning för planerad tillväxt.

Vd ansvarar för att utföra och driva de frågor som styrelsen ålägger vd och att leverera det resultat och målsättning som är fastlagt i strategin, du rapporterar till styrelsen. Du planerar och genomför med respektive CXX och ledningsgrupp att alla aktiviteter driver mot de uppsatta målen.

Ansvar för:
Organisationsfrågor – ansvarig för en ändamålsenlig organisationsstruktur i bolaget samt att verka för ett effektivt ledningsgruppsarbete

Ekonomi; ytterst ansvarig för bolagets ekonomiska förvaltning, för systemstöd/rapportering.

HR/personal; ansvar för företagets processer som rekrytering, utveckling av kompetens, arbetsmiljö, och att verka för bra samarbete mellan de olika funktionerna

Affärsutveckling, marknadsföring och försäljning; tätt samarbete med CMO i strukturfrågor/säljstrategi, prissättningsfrågor

IT och teknikutveckling – i tätt samarbete med CTO/produktägare

Du är involverad i alla avtal och förhandlingar, med CMO initierar och utvecklar du ett fruktbart samarbete med intressenter på marknaden.

Du rapporterar till styrelsen och styrelsens ordförande – Tim Hansen.

Vem är du?
Vi ser framför oss att du har flera års chefserfarenhet från ett SaaS-företag som gjort en liknande resa, och gärna erfarenhet från en ägarledd, entreprenöriell organisation.

Du har haft fullt P&L-ansvar i din roll och är en omvittnad duktig ledare, trygg med integritet.

Du har arbetat framgångsrikt med säljledning och kommersialisering av en produkt/verksamhet, meriterande är också din erfarenhet från internationell produktlansering. Din kunskap om utvecklingsprojekt och metodik kommer vara värdefull i de strategiska vägval som krävs för att nå målen.

Du är analytisk med förmåga att se helheter likväl stor attention to details

Du är en person med hög energinivå, med starkt mål- och resultatorientering, med ett engagemang som skapar framgång för teamet.

Du är en stark lagspelare, mycket prestigelös och en omdömesgill.

För att lyckas i rollen krävs en strukturerad, processorienterad, uthållig och konsekvent ledare med både hjärna och hjärta.

Välkommen att höra av dig, intervjuer kommer ske löpande. Rekryteringskonsulter Fredrika Schartau tel.070 510 7130 och Stina Nord 073 654 52 57 svarar på frågor.

Liknande jobb

Liknande jobb