Chef Test och Demokontor till RISE

Rekryterare
RISE
Plats
Flexibelt
Annonserat
den 31 oktober 2017
Stängs
den 20 november 2017
Ref:
SE-12543
Kontakta
Peter Salomonsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du vara med och bygga RISE framtid som Chef för Test och Demokontoret?

Position
Vi är inne i en stor förändringsprocess där tre institutkoncerner har samlats i en ny koncern - RISE. Det innebär att vi kan erbjuda kompetens och synergier mellan fler spetsområden och branscherfarenheter från många sektorer. RISE verksamhet bedrivs i sex operativa divisioner och stöds av koncerngemensamma funktioner.

Vår koncerngemensamma funktion för Marknads och Affärsutveckling har som uppgift att säkerställa att koncernen ökar sin effektivitet mot marknaden vad gäller vårt erbjudande idag och såväl som morgondagens erbjudande. Här ingår RISE Innovationskontor, där Test och Demokontoret är en central del av verksamheten. 

RISE driver mer än 100 testbäddar vilket är merparten av all test- och demoinfrastruktur i Sverige. Drift och ekonomiskt ansvar för enskilda testbäddar ligger utspritt på enskilda divisioner, enheter och dotterbolag. Syftet med RISE Test och Demokontor är primärt att långsiktigt utveckla RISE Test och Demos områden, affärsmodeller och finansiering.

I rollen som Chef för RISE Test och Demokontor kommer du att skapa en roadmap för hur koncernens erbjudande ska se ut på 5-7 års sikt. Du bör vidare vara aktiv i att initiera dialog med branscher, myndigheter och politiker samt experter inom RISE i syfte att etablera nya testbäddar samt förbättra befintlig verksamhet. Du kommer att utveckla strategier för etablering av nya testbäddar samt aktivt delta i samarbeten inom t ex EU, EARTO samt liknande organisationer. I rollen ingår även att följa utvecklingen inom området utanför RISE med hänsyn till kunderbjudande, affärsmodell, organisation, ägarstruktur etc.

Rollen innefattar även samordning av befintliga testbäddar inom RISE. Du ska upprätthålla en god överblick av RISE testbäddar med väl utvecklat kommunikationsmaterial för såväl externt som internt bruk. I rollen ingår vidare att verka för kvalitetssäkring av RISE erbjudande inom området samt standardisering av rutiner för utvärdering och uppföljning av testbäddarnas ekonomiska resultat.  Vidare ska du att verka för att stödja de testbäddar som vill vidareutvecklas till regionala eller branschvisa innovationshubbar. Du kommer även upprätta ett ”Community of Practice”, för utbyte av erfarenheter mellan dem som driver olika testbäddar.

För att bli framgångsrik som Chef för RISE Test och Demokontor tror vi att du har en akademisk examen inom teknik eller ekonomi. Vi ser gärna att du har en god övergripande teknisk förståelse samt erfarenhet från en affärsutvecklande roll där du troligen har arbetat med tjänsteutveckling. Om du dessutom har erfarenhet från arbete i eller med myndigheter, departement och/eller relevant branschorganisation är det meriterande.

Du har en god strategisk affärsförståelse och vet hur man navigerar i en komplex omgivning med olika typer av aktörer. Vi tror att du har skinn på näsan och inte är rädd för att presentera nya idéer inom ramen för en kunskapsintensiv omgivning. Du är bra på att nätverka och har lätt för att såväl skapa som bibehålla kontakter med olika aktörer. Slutligen har du förmågan att realisera strategier genom att växla över ett strategisk perspektiv i ett operativt driv.

Vi erbjuder dig ett spännande arbete inom en organisation med ett starkt varumärke och stora möjligheter till personlig utveckling. I rollen ingår resande, både i Sverige och internationellt. Du rapporterar till Chefen för RISE Innovationskontor och har själv ett personalansvar om 2-3 personer. Placeringsort för tjänsten är flexibelt men du bör bo i anslutning till någon av landets större flygplatser, förslagsvis Stockholm eller Göteborg. 

Vill du vara en del i en spännande resa?

Välkommen med din ansökan senast den 20 november 2017 på www.mercuriurval.se. Ange ref nr SE-12543. Eventuella frågor besvaras av Mercuri Urval, Peter Salomonsson, tel 031-333 52 07.

Om företaget
RISE – Sveriges forskningsinstitut

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för att stödja utveckling av hållbara och säkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

Liknande jobb

Liknande jobb