Human Capital

Senior Risk Officer – Affärsrisk och operativ risk

Rekryterare
Human Capital
Plats
Stockholm
Annonserat
den 20 november 2017
Stängs
den 19 december 2017
Ref:
TD/1511
Kontakta
Tobias Danielsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vi erbjuder dig ett utmanande och varierande jobb med nära kontakt med bankens affärsverksamhet och ledning avseende styrning kring Skandiabankens operativa risker ”affärsrisk”.

Funktionen för riskkontroll är en central del av Skandiabanken och består av 12 personer med uppdraget att stödja Skandiabanken i riskfrågor. Avdelningen är ansvarig för övervakning, analys och rapportering av bankens risker och är indelad i två grupperingar, en med särskilt fokus på risk- och kapitalmodellering och en med särskilt fokus på riskkontroll.

Riskkontrollenheten söker nu en Senior Risk Officer med inriktning emot bankens affärsrisk och operativa risker. Du har stark analytisk förmåga, hög integritet och goda ledaregenskaper för att leda det fortlöpande arbetet med oberoende övervakning, analys, uppföljning och rapportering av operativa risker och affärsrisker till ledning och styrelse.

Du rapporterar direkt till Chef riskkontroll, med placering på huvudkontoret på Lindhagensgatan i Stockholm.

Din utmaning:
I din roll som Senior Risk Officer kommer du att leda det fortlöpande arbetet med identifiering, analys, uppföljning och rapportering av bankens affärsrisker och operativa risker (och incidenter) till ledning och styrelse.

 • Du kommer att utöva en oberoende riskkontroll i syfte att säkerställa att det finns en tillfredsställande riskhantering i den operativa verksamheten (första försvarslinjen) och att risker och incidenter hanteras i enlighet med bankens riskramverk.
 • Som en del i arbetet kommer du att bl.a. leda det fortlöpande arbetet med riskbedömningar och genomföra granskningar, utbildningar och andra kontrollerande eller stödjande insatser. Du kommer därmed ha en nära dialog med bankens chefer och ledning.
 • Du kommer stötta i utvecklandet av metoder för att mäta, analysera och följa upp bankens risker och utbilda i dessa.
 • Du förväntas att ständigt sträva efter att effektivisera och vidareutveckla bankens metoder för ad-hoc och periodisk riskrapportering till verksamhet, ledning, styrelse och tillsynsmyndigheter.
 • För att lyckas som en modern och välfungerande riskfunktion är det avgörande med närhet till verksamheten, vilket skapar förväntan om ett nära samarbete med bankens affärsverksamheter (inkl bankens utlagda funktioner i koncernen) samt bankens olika stödfunktioner.
 • Inom ramen för bankens godkännandeprocess för nya eller väsentliga förändringar (NPAP) kommer du bidra med råd och stöd till ledning och affärsverksamhet, samt innan beslut utvärdera risker med initiativen och dess påverkan på bankens sammanvägda risk.
 • Som en konsekvens av att banken verkar i en genomreglerad miljö, förväntas det att du avsätter tid till att sätta dig in i gällande och kommande regleringar från tillsynsmyndigheter, särskilt kopplad till regler som direkt berör en riskkontrollfunktion men även de affärsområden i banken du är satt att följa upp.

Din bakgrund

 • Universitetsutbildning och minst 5 års erfarenhet av analys och uppföljning av operativa risker från finansbranschen.
 • Meriterande är om du har bankerfarenhet kring kundservice, produktförsäljning, rådgivning, värdepappershandel, betalningar, kort och/eller utlåning till allmänheten.
 • Du har god analytisk förmåga, är noggrann, ansvarstagande och strukturerad med en vilja att utvecklas och nå uppsatta mål. Som person har du hög integritet, är utåtriktad, prestigelös och förtroendegivande.
 • Du har en förmåga att hantera långsiktigt förbättringsarbete parallellt med operativa löpande uppgifter.
 • Du har kunskap och erfarenhet gärna från en kontrollfunktion eller som konsult, samt vana av att självständigt utföra riskbedömningar och upprätta limit- och kontrollramverk. Det är meriterande om du har Swedsec-licens och genomfört FRM-certifiering eller motsvarande.

Din ansökan:
Vill du ta chansen att bli en del av Skandias framgång? Sänd då ditt CV till Tobias Danielsson med referens TD/1511 till careers@humancapital.se intervjuer sker löpande. Vid eventuella frågor ring Human Capital på 08-546 992 60.

Om Vår klient
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Vi har 2 miljoner kunder i Sverige och Danmark, ett förvaltat kapital på 578 miljarder kronor och 2 500 anställda. Läs mer på
www.skandia.se

Liknande jobb

Liknande jobb