Riksgälden söker upplåningschef till avdelningen Skuldförvaltning

Rekryterare
Riksgälden
Plats
Stockholm
Annonserat
den 22 november 2017
Stängs
den 8 december 2017
Ref:
2017/1265
Kontakta
Göran Robertsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vill du arbeta med att förvalta Sveriges statsskuld?

Avdelningen Skuldförvaltning ansvarar för att finansiera statens budgetunderskott. Det gör vi genom att ge ut statsobligationer och andra värdepapper. På avdelningen arbetar 21 personer fördelade på två enheter: Analys- och utvecklingsenheten samt Upplånings­enheten. Analys- och utvecklingsenheten ansvarar för att analysera förvaltningen och utveckla beslutsstöd till verksamheten. Upplåningsenheten verkställer upplåningen och ansvarar för att statsskulden förvaltas så effektivt som möjligt.

Arbetsuppgifter
Som chef för upplåningsenheten leder du arbetet för enhetens sex medarbetare. Det omfattar bland annat att genomföra auktioner av statsobligationer och statsskuldväxlar, men också att ta upp lån i utländsk valuta. Du ansvarar för att nettot av statens dagliga betalningar hanteras på ett effektivt sätt inom likviditetsförvaltningen. I chefsansvaret ingår att sätta tydliga mål för enheten och skapa förutsättningar för att målen uppnås. Som enhetschef ingår du även i avdelningens ledningsgrupp.

Du ansvarar för kontakten med Riksgäldens återförsäljare och en viktig uppgift är att marknadsföra svenska staten som låntagare gentemot investerare. Du företräder Riksgälden i internationella sammanhang såsom på möten anordnade av EU, OECD, IMF och Världsbanken.

Kompetensprofil och personliga egenskaper
Vi söker dig med akademisk examen i nationalekonomi, finansiell ekonomi eller annan bakgrund som vi bedömer likvärdig. Du har gedigen erfarenhet från svensk och internationell obligationsmarknad med en mycket god kännedom om de aktörer som verkar på marknaderna. Du har stor vana vid att företräda en myndighet eller annan större organisation. Särskilt meriterande är om du har erfarenhet av skuldförvaltning och har arbetat med investerarrelationer.

Vi söker dig som är resultatinriktad, ansvarstagande och självgående, med en stark integritet som även har lätt för att samarbeta. Du är en god kommunikatör och presentatör och du rör dig obehindrat bland beslutsfattare inom såväl politik som finansmarknad med en förmåga att skapa och utveckla professionella relationer. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi tillämpar normalt sex månaders provanställning. Arbetspsykologiska tester kommer att ingå som en del av rekryteringsprocessen. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket kräver godkänd säkerhetsprövning.

Kontaktinformation
Kontakta Göran Robertsson, avdelningschef, på telefon 08-613 46 06 för mer information. Det går också bra att maila goran.robertsson@riksgalden.se.

Ansökan
Ansök via vårt rekryteringssystem på www.riksgalden.se/jobb senast den 8 december 2017. Bifoga CV, personligt brev och relevanta betyg. Ange referens 2017/1265.

Urval av kandidater sker löpande.

Vi erbjuder dig en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin. Vårt kontor finns i centrala Stockholm. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara.

Liknande jobb

Liknande jobb