VD – Mäklarsamfundet

Rekryterare
Mäklarsamfundet
Plats
Stockholm
Annonserat
den 27 november 2017
Stängs
den 26 december 2017
Kontakta
Bo Bengtsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Opinonsbildare - verksamhetsutvecklare - ledare - visionär

Nuvarande VD slutar efter 6 år i sin roll. Mäklarsamfundet söker därför en ny VD som med tydligt och inspirerande ledarskap fortsätter arbetet med att stärka branschorganisationens position som en central aktör på den svenska bostadsmarknaden.

Arbetsuppgifter och ansvar
Som VD har du utifrån styrelsens riktlinjer det övergripande ansvaret för att planera, leda och utveckla Mäklarsamfundets verksamhet. En central del i arbetet som VD är att vara Mäklarsamfundets talesperson och ansikte utåt. Du skall verka för medlemmarnas bästa och bl.a. bedriva lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare och intressenter i syfte att värna om medlemmarnas intressen samt ytterligare höja anseendet av och synen på fastighetsmäklarens roll för den svenska bostadsmarknaden.

VD förväntas att agera med ett inspirerande och samlande ledarskap för Mäklarsamfundets medlemmar, organisation och medarbetare. Du intresserar dig naturligt i organisationens alla delar och stöttar och driver utveckling av verksamheten.

Du har förmåga och intresse av att delta i samhällsdebatten med syfte att höja kunskapsnivån kring bostadsfrågor och fastighetsmäklarens viktiga roll för en sund bostadsmarknad nu och i framtiden.

Din bakgrund och profil
Rätt person har erfarenhet från roll i ledning, där externt och kommunikativt arbete har varit viktigt. Du har vana att leda organisation där man har många uppdragsgivare med många idéer och stort engagemang. Du har på något sätt kommit i kontakt med branschen och då visat intresse och engagemang för bostadsfrågor och för fastighetsmäklarens roll och betydelse.

Som person är du en visionär och strateg som kan se skeenden och vågar ta nya grepp för medlemmarnas bästa, men samtidigt bevara det som är väl fungerande. Med ett tryggt och tydligt ledarskap och ett stort engagemang för sakfrågorna så utvecklar du Mäklarsamfundets verksamhet för framtiden.

Vårt erbjudande till dig
Rollen som VD för Mäklarsamfundet är mycket publik och med stora möjligheter till inflytande och påverkan på den svenska bostadsmarknaden. Med Mäklarsamfundet som största branschorganisation för fastighetsmäklare har VD en mycket stark röst i samhällsdebatten och svensk bostadspolitik.

Du får möjlighet att leda en viktig verksamhet med ett starkt varumärke och kompetenta medarbetare i en bransch som är mer aktuell än någonsin!

Om företaget
Mäklarsamfundet är branschorganisationen för fastighetsmäklare. Man har sedan starten 1919 arbetat för att utveckla och förbättra mäklartjänsten. De fastighetsmäklare som är medlemmar i Mäklarsamfundet erbjuds ständig fortbildning inom alla för bostadsaffären tänkbara områden. Mäklarsamfundet har också till uppgift att informera om förutsättningarna för fastighetsmäklarens arbete och att utveckla begreppet god mäklarsed. Mäklarsamfundet driver också opinion- och påverkansarbete i syfte att påverka den politik, den lagstiftning och de delar av samhällsdebatten som påverkar fastighetsmäklarnas och bostadskonsumenternas vardag.

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Mäklarsamfundet med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via Ansök nedan och vi hanterar ansökningarna löpande. För dialog och mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Bo Bengtsson på 070-9713 550 eller Hans Jansson på 073 461 36 03.

Liknande jobb

Liknande jobb