Plan- och byggchef - Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

Plats
Avesta
Annonserat
den 1 december 2017
Stängs
den 17 december 2017
Ref:
SE-12648
Kontakta
Jenny Nilsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Position
Du blir chef och ledare
för enheten plan & bygg med 12 kunniga och erfarna medarbetare som arbetar med bygglovsärenden och fysisk planering i de tre ingående kommunerna.

Du driver och utvecklar enheten självständigt i nära samarbete med förvaltningschefen och den politiska miljö- och byggnadsnämnden. Du ingår tillsammans med övriga enhetschefer i förvaltningschefens ledningsgrupp och tar där ett delat ansvar för hela den verksamhet förvaltningen omfattar. Det dagliga arbetet sker i alla tre kommuner vilket innebär breda kontaktytor och varierande sammanhang.

Som plan- och byggchef kommer du också fungera som stadsarkitekt och du blir en samlad resurs i samhällsbyggnadsfrågor. Du får därmed en viktig funktion i samarbetet med andra förvaltningar, kommunala bolag och näringslivet i alla tre kommunerna.

Vi söker dig med arkitektexamen eller motsvarande kunskaper förvärvade genom annan högskoleutbildning. Du har mångårig erfarenhet av samhällsbyggnadsfrågor gärna i en ledarroll.

Det är viktigt att du har ledarförmåga, är lyhörd och kommunikativ. I din ledarroll är du strukturerad och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter i samarbete med dina medarbetare. Du är diplomatisk, trygg och har förmåga att skilja på det personliga och professionella. Att du är omvärldsorienterad och prioriterar god service med hög kvalitet till såväl näringslivet som allmänheten är en förutsättning för att lyckas i rollen som enhetschef. Du är utvecklingsorienterad, gillar nya arbetssätt och är klart lösningsfokuserad.

Erfarenhet från att ha arbetat i en politisk styrd organisation är en merit.

Låter det som en intressant och utvecklande möjlighet? Vänligen ansök via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-12648). Vi hanterar ansökningar löpande men önskar din ansökan senast den 17 december. Frågor besvaras av ansvarig konsult på Mercuri Urval, Matts Lidhagen, 019 – 19 68 07 eller Jenny Nilsson 019 – 19 68 03.

Om företaget
Vi är målmedvetna – Något fantastiskt händer nu i Avesta!

Avesta kommun är mitt i ett stort utvecklingsarbete där alla är med och bidrar med kompetens och engagemang. Vi är handlingskraftiga, professionella och vi bygger tillit. År 2020 är vi 25 000 invånare och har ett ännu kraftfullare näringsliv som grund för en ännu bättre välfärd. Vi tror att det är möjligt för vi vågar tänka nytt och annorlunda. Nu fortsätter resan mot 2020. Vi gör den tillsammans – vill du vara med?

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning är en sammanslagning av Avestas, Fagerstas och Norbergs miljö- och byggförvaltningar. Den gemensamma förvaltningen, med Avesta som värdkommun, har verkat sedan januari 2006. Förvaltningen lyder under en kommungemensam politisk nämnd, V-Dala miljö- och byggnadsnämnd med representation från alla tre kommuner. Från den gemensamma förvaltningen med enheterna plan & bygg, miljö, kart & mät samt administration verkar förvaltningen i en region med drygt 42 000 invånare. Förvaltningen står inför spännande utmaningar inom samhällsplaneringen i de tre kommunerna. Många nya företagsetableringar, nya kommunala verksamhetslokaler samt utveckling av centrum- och boendemiljöer ger både utmaningar och intressanta arbetsuppgifter inom plan- och byggområdet.

V-Dala miljö- och byggförvaltning söker, med placering vid det gemensamma kontoret i Avesta, en plan- och byggchef.