Hållbarhets- och kvalitetschef till RISE

Rekryterare
RISE
Plats
Göteborg eller Stockholm
Annonserat
den 12 december 2017
Stängs
den 21 januari 2018
Ref:
SE-12685
Kontakta
Peter Salomonsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Vi skapar försprång för Sverige – och därför söker vi dig.

Position
Vill du vara med och stärka RISE hållbarhets- och kvalitetsarbete?

RISE är inne i en stor förändringsprocess där tre institut ska bli en koncern. I denna förändring har hållbarhet och kvalitet en viktig roll. Eftersom RISE är en kompetensintensiv organisation med fokus på forskning och innovation ställer det höga krav på att vi har ett väl fungerande kvalitetsarbete. Vårt ansvar är också att driva utvecklingen inom strategiskt viktiga hållbarhetsområden för koncernen.

Uppdraget från vår ägare staten, är att RISE ska vara internationellt konkurrenskraftigt och verka för hållbar tillväxt i Sverige genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse. (Ur forskningsproposition 2016/17:50)

Vi bidrar till hållbar utveckling i näringsliv och samhälle genom att skapa innovationsinfrastruktur med internationell konkurrenskraft, i hela värdekedjan.

Som Hållbarhets- och kvalitetschef blir ditt ansvar att utifrån de 17 SDG målen tillsammans med verksamheten arbeta fram våra hållbarhetsstrategier med koppling till vårt eget interna arbete och i syfte att stärka vårt externa kunderbjudande, samt säkerställa kvalitetsarbetet som en naturlig del av verksamhetsutvecklingen. Vidare ansvarar du för relevant underlag kopplat till dessa ansvarsområden och är föredragande till koncernledningen för beslut.

Detta innebär att du kommer att leda och utveckla arbetet med RISE väsentlighetsanalys, implementering av vårt hållbarhetsarbete som en naturlig del av affärsverksamheten samt utveckla och stödja kvalitetsarbetet inom koncernen. Arbetet sker i nära samverkan med linjeorganisationen och andra delar av de koncerngemensamma funktionerna.

Du har dokumenterad utbildning eller erfarenhet inom kvalitetsområde och utveckling av hållbarhet inom tjänstesektorn. Det är extrameriterande att ha erfarenhet från institutsektorn.

Vi erbjuder dig en möjlighet inom en organisation med ett starkt varumärke och med stora möjligheter till att påverka och där människor trivs. Placering för tjänsten är i Göteborg eller i Stockholm och i rollen ingår en viss del resande, främst i Sverige.

Välkommen med din ansökan senast den 21 januari 2018 till www.mercuriurval.se ange ref nr SE-12685. Eventuella frågor besvaras av vår konsult på Mercuri Urval Peter Salomonsson, 031-333 52 07.

Om företaget

RISE – Sveriges forskningsinstitut
Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. I internationell samverkan, med akademi, näringsliv och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE 2 200 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. Vi erbjuder ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institutes of Sweden ägs av svenska staten.

Läs gärna mer på www.ri.se

Liknande jobb

Liknande jobb