Riskanalytiker till Marginalen Bank

Rekryterare
Marginalen Bank
Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 december 2017
Stängs
den 18 januari 2018
Kontakta
Mats Holmberg
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Tjänsten
Som Riskanalytiker ingår du i riskkontrollfunktionen (fem personer) och rapporterar till CRO. Din tjänst är placerad på det nya huvudkontoret i Stockholms innerstad. Personen som vi söker kommer att ha ansvar för att Marginalens Bank kredit-, marknads- och likviditetsrisk blir identifierad, övervakad, kontrollerad och analyserad på ett adekvat sätt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Analysera Marginalen Banks kredit-, marknads- och likviditetsrisker och följa upp att dessa risker hanteras av 1:a försvarslinjens funktioner.
  • Validera och analysera beräknade kapitalbehov avseende kredit-, marknads- och likviditetsrisk mot riskdata.
  • Analys av Marginalens stora exponeringar.
  • Analys av Marginalens portföljer med förfallna fordringar
  • Utvärdera utförda stresstester, statiska och dynamiska, och stressade scenarier avseende kredit-, marknads- och likviditetsrisk.
  • Upprätta konsekvensanalyser av förväntade och stressade antaganden i relevanta godkännande processer.
  • Utveckla och underhålla riskkontrolls modell för analys av stresstester.
  • Delta i övriga arbetsuppgifter inom funktionen för Riskkontroll.

Passande bakgrund
För att lyckas i rollen är du troligtvis civilekonom eller civilingenjör med minst 3 års erfarenhet från motsvarande arbetsuppgifter inom den finansiella sektorn; gärna inom kreditgivning och kreditrisker och/eller marknads- och likviditetsrisker. Du är analytiskt lagd van att arbeta självständigt. Du är van att hantera stora datamängder (MS Excel, SQL, DW) och har erfarenhet från statistisk analys samt har ett pedagogiskt sätt att presentera analysresultatet. Kunskap om kapitaltäckningsregelverket samt erfarenhet från analys av portföljer med förfallna fordringar är meriterande. Du har det driv som krävs för att förstå olika affärsmodeller samt kan kommunicera med ansvariga i linjeorganisationen.

Din ansökan
Vill du bli en del av Marginalen Bank? Välkommen att visa intresse via www.boardtalk.se. Frågor besvaras av ansvarig rekryterings- konsult Mats Holmberg på Boardtalk AB (072-8532313) e-mail 
mats.holmberg@boardtalk.se. eller Martin Andersson (070-573 10 10). Urval och intervjuer kommer att ske löpande varför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.

Liknande jobb

Liknande jobb