Inköpsdirektör Region Gävleborg

Plats
Gävle
Annonserat
den 21 december 2017
Stängs
den 14 januari 2018
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Inköpsdirektör​
Region Gävleborg ansvar och bidrar till den regionala utvecklingen i hela länet och uppdraget är att verka för att ge människor i alla delar av länet en god livsmiljö och en god hälsa. Gävleborg ska vara ett attraktivt län, dit människor vill flytta och bo kvar. Gävleborgs län består av cirka 276 000 invånare. Region Gävleborg omsätter 9,5 miljarder kronor och är en av länets största arbetsgivare med cirka 6500 medarbetare. 

Inköpsdirektören representerar regionen i nationella nätverk och är föredragande i styrelse, nämnder och utskott i övergripande inköpsfrågor. Inköpsdirektören leder den strategiska inköpsverksamhet som idag består av 4 inköpsstrateger. Den operativa inköpsverksamheten ligger under Lednings- och Verksamhetsstöd- LoV. Som inköpsdirektör har du det övergripande ansvaret för genomförandet av regionens upphandlingar med en årlig inköpsvolym på cirka 4,2 miljarder SEK. 

Arbetsuppgifter
Inköpsdirektören har en central roll i Region Gävleborgs strategiska arbete med att vidareutveckla och effektivisera verksamheten. Du kommer att arbeta med att övergripande utveckla och samordna arbetssätt för vår inköpsprocess, med fokus på att säkerställa effektiv materialförsörjning och låg kapitalbindning. Du ansvarar även för att övergripande åstadkomma effektiv konkurrens och sänkta totalkostnader, identifiera och utveckla nya leverantörer, förhandla och förvalta avtal med våra leverantörer, samt planera, koordinera och följa upp hela inköpsarbetet. Under avtalsperioden arbetar du och dina medarbetare med att utveckla samarbetet med strategiska leverantörer både vad gäller relation och kvalitet.
Du sätter en ära i att inköpsorganisationen bidrar till verksamheten, inte bara genom att få skattekronor att räcka längre utan också genom att vara en ambassadör för att inköp ska bidra i förbättringsarbetet i regionen.
Som inköpsdirektör har du en förmåga att skapa dialog och samverkan gentemot politik, chefer och medarbetare så att det skapas en delaktighet och förståelse för de övergripande inköpsfrågorna. I uppdraget som inköpsdirektör är det självklart att du är en förebild som chef och ledare, har en förmåga att kommunicera visioner, mål och uppdraget både internt och externt på ett förtroendefullt och professionellt sätt. 

Kvalifikationer
Som person bör du vara strukturerad, analytiskt lagd och ha dokumenterat goda ledaregenskaper som gör, att du med goda resultat kan leda ett större antal personer via underställda chefer. Du har självklart ett affärsmässigt driv att nå resultat och du når dessa resultat genom ett pedagogiskt, kommunikativt och relationsskapande ledarskap med såväl interna som externa intressenter. Du kan både utveckla och sätta övergripande strategier samt vara noggrann i detaljer, när det krävs.

I övrigt så tror vi att:

• Du ha flera års erfarenhet av att arbeta med kvalificerat inköpsarbete på strategisk nivå samt en gedigen kunskap och erfarenhet av operativt inköpsarbete.
• Du är väl förtrogen med planering och genomförande av inköpsprojekt, förhandlingar och långsiktiga leverantörskontakter genom att det har varit naturliga delar i dina tidigare roller.
• Du har stort tekniskt intresse och en god teoretisk kunskapsbas inriktad på inköp och/eller logistik
• Du är en driven ledare med förmågan att positivt påverka andra beslutsfattare
• Du har förmåga till nytänkande, då utmaningarna i arbetet ofta är komplexa och varierande till sin art.
• Du är drivande, nyfiken och självgående, analytisk och en strukturerad problemlösare med ett öga för detaljer. 
• Du har en god förmåga att kommunicera och hanterar ditt arbete på en professionell nivå. 
• Du är kvalitetsmedveten, angelägen om att nå resultat och att hålla deadlines. 
• Du förstår vikten av att samarbeta både intern och extern samt involverar och utveckla dina medarbetare.
• Du har en lämplig akademisk utbildning och vi värdesätter ett starkt intresse för ledarskap. Det är meriterande med erfarenhet från offentlig förvaltning och politiskt styrd verksamhet. 

Övrigt
Vi erbjuder konkurrenskraftig lön, flexibel arbetstid, ett välutvecklat förmånspaket, goda möjligheter till kompetensutveckling m m. Inom Region Gävleborg ser vi en ökad mångfald som tillgång, både vad gäller kön, ålder och etnisk bakgrund.