Avdelningschef till publika möten

Plats
Stockholm
Annonserat
den 27 december 2017
Stängs
den 22 januari 2018
Ref:
SE-12773
Kontakta
Lisbeth Petersson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Ett strategiskt publikarbete med mål att bli angelägna för fler har inletts. Det innebär insatser för att fördjupa redan existerande relationer, få dem vi når att vilja komma tillbaka, attrahera nya målgrupper och öka kännedomen om oss.

Position

Ditt ansvarsområde:
Tillsammans med oss leder du utvecklingen av det strategiska publikarbetet vid våra samtliga fyra museer att bli angelägna för fler. Ett särskilt fokus ligger på att säkerställa att vår verksamhet fungerar för besökare i olika åldrar, med olika förkunskaper och funktionsförutsättningar samt att nå fler barn, familjer och unga.

Din avdelning ska säkerställa ett bemötande och museiupplevelse i toppklass!

Vid avdelningen Publika möten arbetar medarbetare med att utveckla publikarbetet vid våra samtliga fyra museer – programansvariga, pedagoger, frontpersonal/värdar, ansvariga för butik, konferens och event. Du och dina medarbetare ser till besökarnas helhetsupplevelser och är deras röst in i organisationen.

Avdelningen bedriver sitt arbete i nära samarbete med andra avdelningar/enheter och har verksamhet och medarbetare i både Göteborg och Stockholm. Ditt uppdrag är att stärka samverkan inom myndigheten och mellan verksamhetsorterna.

Som avdelningschef har du övergripande ansvar för hela avdelningens verksamhet, resultat, ekonomi, personal och kompetensförsörjning samt delegerat ansvar för arbetsmiljöuppgifter. Som stöd har du en biträdande avdelningschef med operativt ansvar för verksamhet och personal i Göteborg samt en samordnare, med operativt arbetslednings- och personalansvar för frontpersonal/värdar i Stockholm, Värdskap Stockholm. Avdelningen har ca 40 medarbetare totalt. Varav ca 75 procent är stationerade i Stockholm och resterande i Göteborg. Därutöver tillkommer tim- och visstidsanställda. Din placeringsort är Stockholm.

Som avdelningschef är du direkt underställd myndighetschefen och ingår i ledningsgruppen. I rollen ingår även att ingå i ett antal interna och externa samverkansgrupper samt styrgrupper.

Din profil:

  • akademisk examen inom kultursektorn eller besöksutvecklingssektorn alternativt annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant

  • flerårig erfarenhet av att vara chef på strategisk nivå med ansvar för budget, personal, arbetsmiljö och verksamhet

  • erfarenhet av att utveckla och paketera publik verksamhet mot nya målgrupper

  • god erfarenhet av projektstyrning och processledning

  • erfarenhet av upphandling av varor och tjänster

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen. Du är en person som har förmågan att engagera och inspirera din omgivning såväl i interna relationer som i externa kontakter. För dig innebär förändringsledarskap nya möjligheter, nya lösningar och potential för både utveckling av verksamheten och av dina medarbetare. Tillsammans kan vi skapa en verksamhet som är angelägen och relevant i vår samtid!

Anställningsform och placering: Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Placering är i Stockholm men regelbundna resor i tjänsten ingår. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprincipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen.

Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämnställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som berikande för verksamheten! Låter det intressant och vill du veta mera är du välkommen att kontakta vår konsult på Mercuri Urval, Lisbeth Petersson, 0708- 24 69 64. Fackliga företrädare: Camilla Grön, Saco-S 08-480 040 00 och Jenny Ekenstierna, ST 040-664 23 61. Välkommen med din intresseanmälan med CV via www.mercuriurval.se (ref.nr.SE-12773) senast 22 januari 2018!

Om företaget
Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Vi utvecklar även vårt digitala utbud och vår närvaro i olika digitala kanaler – Världskulturmuseerna Digitalt. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Vårt uppdrag är mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 130 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som idag. Vi har inlett ett genomgripande utvecklingsarbete för att bli ännu mer angelägna, för fler. Läs mer om oss på www.varldskulturmuseerna.se

Liknande jobb

Liknande jobb