Samordnare Värdskap Stockholm

Plats
Stockholm
Annonserat
den 28 december 2017
Stängs
den 22 januari 2018
Ref:
SE-12774
Kontakta
Lisbeth Petersson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Ett strategiskt publikarbete med mål att bli angelägna för fler har inletts. Det innebär insatser för att fördjupa redan existerande relationer, få dem vi når att vilja komma tillbaka, attrahera nya målgrupper och öka kännedomen om oss.

Position

Ditt ansvarsområde:
Som samordnare för Värdskap Stockholm arbetar du på avdelningen Publika möten och är underställd avdelningschefen. Du leder vårt team med värdar / frontpersonal vid våra tre museer i Stockholm.

Denna grupp har en central roll när det gäller att bidra till att utveckla och fördjupa relationen till våra besökare, samt säkerställa ett kundbemötande och en museiupplevelse i toppklass. Ett särskilt fokus ligger på att se till att vår verksamhet fungerar för besökare i olika åldrar, med olika förkunskaper och funktionsförutsättningar. Vi prioriterar särskilt att nå fler barn, familjer och den unga publiken. Du och dina medarbetare ser till besökarnas helhetsupplevelse och är deras röst in i organisationen.

Du har operativt personal-och arbetsledningsansvar för värdar och timvikarier vid våra tre museer i Stockholm, Värdskap Stockholm. Detta innebär att du har ansvar för utvecklingssamtal och lönesättande samtal för ca 20 medarbetare.

I dina arbetsuppgifter ingår bl a:

 • Ansvar för bemanning, schemaläggning, planering och uppföljning

 • Ansvar för rekrytering, introduktion och utbildning av värdar och timvikarier

 • Bistå vid planering och genomförande av övriga utbildningsinsatser som rör t ex säkerhet, kundbemötande och service.

 • Ansvara för rapportering och uppföljning av besöksutveckling

 • Vara avdelningens kontaktperson för besöksundersökningar i Visitor 360

 • Vara systemförvaltare för schemaläggnings-/personalplaneringssystem (Quinyx)

I din roll som nyckelperson och företrädare för kundupplevelse och bemötande kommer du att ingå i interna och externa samverkansgrupper samt styrgrupper. Att utveckla effektivare rutiner och kommunikativa stöd på avdelningen ligger också inom ditt ansvarsområde.

Din profil:

 • relevant utbildning inom besöksnäring- och/eller servicesektorn

 • flerårig erfarenhet av operativt arbetsledningsansvar från t ex butik, hotell-, turism- eller annan servicebransch

 • erfarenhet av personalplanering, rekrytering och schemaläggning

 • erfarenhet av att utveckla organisationer i professionellt kundbemötande och service

 • erfarenhet av uppföljning mot övergripande mål, besöksmål och intäktsmål

 • god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen. Du är en inspiratör och förebild i ditt sätt att möta människor och samverka med din omgivning. Utifrån din erfarenhet, kundperspektiv och inlevelseförmåga kan du omvandla och implementera visioner, mål och strategier så att det genomsyrar hela vår verksamhet och bidrar till att ge våra besökare en museiupplevelse i toppklass! Tillsammans skapar vi en verksamhet som är angelägen och relevant i vår samtid!

Anställningsform och placering: Anställningen är tillsvidare, provanställning kan komma att tillämpas. Placering är i Stockholm men regelbundna resor i tjänsten ingår. Vid ansökan kommer dina personuppgifter behandlas enligt offentlighetsprincipen. Genom din ansökan samtycker du till behandlingen.

Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämnställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som berikande för verksamheten! Låter det intressant och vill du veta mera är du välkommen att kontakta vår konsult på Mercuri Urval, Lisbeth Petersson, 0708-24 69 64. Fackliga företrädare: Camilla Grön, Saco-S 08-480 040 00 och Jenny Ekenstierna, ST 040-664 23 61. Välkommen med din intresseanmälan med CV via www.mercuriurval.se (ref.nr.SE-12 774) senast 22 januari 2018!

Om företaget
Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Vi utvecklar även vårt digitala utbud och vår närvaro i olika digitala kanaler – Världskulturmuseerna Digitalt. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Vårt uppdrag är mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 130 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som idag. Vi har inlett ett genomgripande utvecklingsarbete för att bli ännu mer angelägna, för fler. Läs mer om oss på www.varldskulturmuseerna.se

Liknande jobb

Liknande jobb