Analytiker till Göteborgs Stad

Rekryterare
Göteborgs Stad
Plats
Göteborg
Annonserat
den 29 december 2017
Stängs
den 19 januari 2018
Ref:
A741368
Kontakta
Kathrin Ahlstedt
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Göteborgs stad annonsbild

Arbetsbeskrivning
Är du vår nya analytiker? 

Tjänsten som analytiker är knuten till Ledningsstaben som arbetar med att stödja förvaltningschefen och ledningsgruppens med bl.a. övergripande lednings- och styrningsprocesser samt uppföljning och analysarbete. Härifrån görs fördjupad analys samt strategiskt uppföljningsarbete. I rollen är du direkt underställd stabschefen men fungerar som konsultativt stöd till såväl förvaltningschef och övriga chefer. 

I rollen som analytiker hos oss har du ansvar för strategisk analys samt uppföljning och utvärdering av våra aktiviteter. Du kommer att få arbeta tvärsektoriellt med förvaltningens ansvarsområden tillsammans med kollegor på staben. Arbetet innebär att genomföra utredningar och uppföljningar både med kvantitativ och kvalitativ metod där du utifrån verksamhetens behov följer upp specifika insatser på kort och lång sikt. Du kommer att utifrån tillgängliga statistikkällor inhämta, bearbeta, analysera samt delge information inom områdena vuxenutbildning och arbetsmarknad. Du kan också komma att behöva samla in empiriskt underlag genom andra kvalitativa metoder. Du tar fram underlag som kan ligga till grund för beslut på både kort och lång sikt. Vidare omfattar tjänsten följande arbetsuppgifter: 

• Genomförande av analys och uppföljning av förvaltningens verksamhet på en strategisk nivå 
• Arbeta med att utveckla metoder och angreppssätt för uppföljning och analys. 
• Beställa samt genomföra enkäter
• Stödja arbetet med utvärdering av processer och effekter
• Bistå med operativt stöd till ledningsverksamheten vid behov 
• Etablera och utveckla kontakter och relationer med motsvarande funktioner hos staden

Kvalifikationer
Vi söker dig som har kunskap och förmåga att genomföra såväl statistiska som kvalitativa analyser och uppföljningar och har för området relevant högskoleutbildning eller vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha jobbat med nyckeltal samt uppföljningsmått. Du har minst fem års erfarenhet av kvalificerat arbete med analys och då gärna från en större organisation. Du är mycket bra på att använda Excel har god förmåga att arbeta med digitala tekniska system som Word och Powerpoint. Det är meriterande om du kan SPSS och Microsoft Power BI.

För att lyckas i ditt arbete behöver du ha mycket god analytisk förmåga och ha en förmåga att driva frågor framåt både självständigt och i samverkan med andra. Du har erfarenhet av att skriva utredningar och underlag för beslutsärenden och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. 

Du arbetar aktivt för att skapa ett gott samarbetsklimat där tar du ansvar för hela förvaltningens bästa. 

Befattningen förutsätter förståelse för det politiska systemet och ett samhällsintresse.

Övrig information
Som en del i urvalsprocessen använder vi oss av arbetspsykologiska test. 

För att kunna leverera en verksamhet av hög kvalité arbetar vi aktivt med värderingsfrågor, arbetsmiljö och hälsa. Vi tror bland annat att olikheter i personalsammansättningen föder en bättre verksamhet. I vårt arbete med en hållbar hälsa erbjuder vi medarbetarna en friskvårdstimme och friskvårdsersättning. 

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. 

På grund av ledigheter i samband med jul och nyår kan det vara svårt att nå våra kontaktpersoner. Vi ber dig att försöka igen om det stundtals är svårt att komma i kontakt med dem.

Om Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor inom Göteborgs Stad är samlade i en gemensam förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning. Nämnden ansvarar för att upphandla, anordna, beställa och samordna arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Nämndens uppdrag ska bidra till en förbättrad integration i staden samt skapa möjligheter för medborgare i Göteborg att förstärka sin kompetens genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinriktade insatser, benämnt det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som är en del i arbetet med social hållbarhet. Vår vision är att skapa förutsättningar att studier och arbete.

Förvaltningens uppdrag är organiserat i Utbildnings-, Arbetsmarknads- och Vägledningsavdelningen. Uppdraget utförs av cirka 220 medarbetare. Det gemensamma för alla avdelningar är att de utgår från att stärka människors kompetens och drivkrafter samt matcha deras kunnande och talanger mot möjligheter på arbetsmarknaden eller till en ny nivå inom utbildningssystemet. Stödavdelningarna Ekonomi och inköp, Staben, HR och Kansli, IT och kommunikation stödjer och bistår verksamheten och det förvaltningsinterna arbetet med olika kompetenser.