Chef till Arbetsmarknadsförvaltningen

Rekryterare
Luleå kommun
Plats
Luleå
Annonserat
den 9 januari 2018
Stängs
den 28 januari 2018
Ref:
SE-12659
Kontakta
Jonas Bengtsson
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

som vill vara med och utveckla Sveriges bästa etableringsprocess

Vi söker dig som vill göra Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun till den naturliga mittpunkten i samverkan mellan politik, förvaltning, näringsliv och ideella aktörer för att skapa Sveriges mest effektiva etableringsprocess.

Position
"Luleå 2050. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt."

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser samt integrations- och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. I förvaltningens uppdrag ingår att arbeta för en väl tillgodosedd kompetensförsörjning i regionen, genom exempelvis flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn, behovsanpassade utbildningar och coachning mot arbetslivet.

På så sätt bidrar förvaltningen till Luleå kommuns visionsarbete att stå för öppenhet och mångfald samt att ta sats för en ledande nordlig region.

Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver flertalet olika verksamheter och externt finansierade projekt som bidrar att inkludera människor i samhället och arbetslivet. En förutsättning för detta är god samverkan med andra aktörer.

Uppdraget
Vi söker dig som vill göra Arbetsmarknadsförvaltningen i Luleå kommun till den naturliga mittpunkten i samverkan mellan politik, förvaltning, näringsliv och ideella aktörer för att skapa Sveriges mest effektiva etableringsprocess.

Som förvaltningschef leder du Arbetsmarknadsförvaltningen, en organisation med ca 300 kompetenta och engagerade medarbetare som brinner för arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor, där ditt ansvar blir att kanalisera politikernas vilja in i organisationen. Du har det övergripande ansvaret för förvaltningens måluppfyllelse, kvalitets- och utvecklingsarbete samt personal och ekonomi. Ditt ansvar är att utifrån ett helhetsperspektiv skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och på bästa sätt.

Arbetsmarknadsinsatserna kommer under 2018 att präglas av matchningsinsatser mot bristyrken och stöd i form av arbetsplatsförlagd handledning i syfte att hjälpa arbetsgivare att bredda sin rekryteringsbas till att omfatta målgrupper som idag står utanför arbetsmarknaden.

Som förvaltningschef kommer du att ha ett nära samarbete med flera kommunala verksamheter, näringslivet och statliga myndigheter. Förvaltningen ska säkerställa att alla Lulebor ges bästa förutsättningar att ta sig från försörjningsstöd och aktivitetsersättning till ett jobb som innebär egenförsörjning.

Du är direkt underställd kommundirektören och ingår i kommundirektörens ledningsgrupp där du förväntas bidra strategiskt och gränsöverskridande i kommunens samtliga verksamhetsområden.

Arbetsmarknadsförvaltningen är direkt underställd Kommunstyrelsen, vilket innebär att du som förvaltningschef rapporterar direkt till Kommunstyrelsen. Du kommer även ha ett nära samarbete med Kommunalråden.

Kvalifikationer
Vi ser att du som blivande chef för vår Arbetsmarknadsförvaltning har en relevant utbildningsbakgrund på högskole-/universitetsnivå och flerårig erfarenhet av chefsbefattning samt vana av att leda andra chefer. Vi ser gärna att du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation.

Du har god förståelse för hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och har erfarenhet från en ledande position i en organisation med utbildning eller kompetenshöjande insatser som sitt kärnuppdrag.

Luleå kommun är en av landets bästa kommuner när det gäller jämställdhet och har höga ambitioner att bli bättre. Som förvaltningschef i kommunen ser vi därför gärna att du har erfarenhet av att som chef levandegöra jämställdhetsfrågor i organisationen.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Medborgardialog, fokus på kundnytta och ett gott ledar- och medarbetarskap är en självklarhet för dig. Som ledare skapar du delaktighet, inflytande och engagemang. Du är kommunikativt skicklig och har förmågan att lyssna in och få människor att växa och nå sin fulla potential, samtidigt som du kan sjösätta en strategi och gå från ord till handling. Du utgår från ett coachande förhållningssätt för att på så sätt skapa förutsättningar för människor att våga utmana det invanda och självklara.

Välkommen med din ansökan

Vi erbjuder dig en roll i en kompetent och spännande organisation med starka resultat och de högsta ambitionerna.

Låter det som en intressant utmaning? Välkommen med ditt CV och personliga brev senast den 28 januari via www.mercuriurval.se (ref.nr SE-12659).

Luleå kommun strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Kommunen välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att deras arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Vid frågor kontakta gärna Jonas Bengtsson på Mercuri Urval, tfn 0709-69 01 65, för mer information.

Om företaget
Luleå är norra Sveriges hjärta med storstadens utbud och småstadens närhet, universitetets kraft och näringslivets nytänkande. En riktig vinterstad med vita vidder och en somrig skärgårdsstad som toppar solligan år efter år. Luleå växer och vi blir allt fler Luleåbor.