Vi söker en Compliance Officer till Hjerta

Rekryterare
Hjerta
Plats
Stockholm
Annonserat
den 17 januari 2018
Stängs
den 16 februari 2018
Kontakta
Ulriikka Uittomäki
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Arbetsbeskrivning
Du ansvarar för rådgivningsverksamheternas regelefterlevnad men rollen innebär inte ett formellt ansvar för compliance. Du kommer ändå att behöva motsvarande erfarenhet och för­mågor då arbetet är komplext med tanke på den mängd verksamheter och frågor som du kommer att hantera.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bestå av att:

  • Arbeta med att identifiera, värdera och motverka compliancerisker.
  • Löpande kontrollera och följa upp regelefterlevnaden i verksamheten, avseende försäkringsförmedling och investeringsrådgivning.
  • Ge verksamheten råd och stöd om de regelverk som gäller.
  • Driva förändringsarbete avseende införande av lagar, föreskrifter, allmänna råd, branschregler och interna regler som påverkar rådgivningsverksamheten
  • Delta i införande, utbildning och stöd i compliancefrågor i den övriga verksamheten.
  • Beroende på verksamhet; kunna agera som klagomålsansvarig, centralt funktionsansvarig för penningtvättsfrågor och kontaktperson gentemot Finansinspektionen i frågor avseende regelefterlevnad

Du kommer även att delta i branschorganisationers compliancegrupper och i affärsutvecklande projekt och produktutveckling.

Du ingår i Hjertas centrala funktion för juridik, compliance och risk som utgörs av fem personer som samverkar för att tillgodose verksamheternas behov. Du rapporterar till chefsjuristen men arbetar oftast självständigt direkt mot de olika verksamheternas verkställande direktörer och ledningar.

Vem är du
Du ska ha en akademisk examen i juridik och/eller ekonomi. Du har goda möjligheter att lyckas om du har tidigare erfarenhet från arbete med regelverksefterlevnad, intern­revision, försäkringsförmedling samt försäkring och investeringsrådgivning. Idealet är att du redan har arbetat med relevanta frågeställningar i minst fem år, men om du lär dig snabbt och har mycket energi kan även kortare erfarenhet vara möjligt.

Arbetet ställer höga krav integritet samt på din förmåga att arbeta självständigt, flexibilitet och nog­grant. Du behöver också både social kompetens och gilla att samarbeta då mycket av arbetet kommer att bestå av utbildning och påverkan.

Du måste ha gott omdöme, tycka om högt arbetstempo, samt ha en god kommunikativ förmåga. Du bör ha vana att leverera med hög kvalitet och att genomföra förändringar. Eftersom du kommer att hantera komplexa frågor är det viktigt att du kan planera, organisera och prioritera effektivt.

Du erbjuds
Du erbjuds en intressant tjänst i en trivsam, modern och snabbfotad organisation. Arbetsuppgifterna är utvecklande och du kommer att vara efterfrågad då både rådgivare och bolagsledningarna förstår behovet av en god regelverksefterlevnad.

Ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande.
Hjerta är ett ledande rådgivningsföretag inom försäkring och sparande. Vi möter behoven hos företag och individer med vårt breda erbjudande,

vår starka lokala närvaro och den stora organisationens möjligheter och fördelar. Vi levererar värde för våra kunder genom engagemang, trygghet och innovation.

Idag är vi ca 250 rådgivare på fler än 50 orter runt om i Sverige. Vi fortsätter att växa och skapa framtidens bästa rådgivarkoncern nära våra kunder.

I Hjerta ingår även Webcap, som erbjuder branschens modernaste kundhanteringssystem. www.hjerta.se

Ansök nu!
Då tjänsten ska tillsättas snarast möjligt kommer urvalsprocessen att ske fortlöpande. Ansökan emotses därför snarast möjligt. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jurek Rekrytering & Bemanning, Ulriikka Uittomäki, telefon: 0766 331440. Skicka din ansökan snarast via vår hemsida: www.jurek.se