Verkställande Direktör - Som kan ta Topas Vatten till nästa nivå!

Rekryterare
Topas Vatten AB
Plats
Stockholm
Annonserat
den 19 februari 2018
Stängs
den 31 mars 2018
Ref:
SE-12843
Kontakta
Hans Blecher
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid

Position
Vår nuvarande VD och tillika företagets grundare, har beslutat sig för att i fortsättningen fokusera på teknik- och affärsutveckling. Därför söker vi nu hennes efterträdare!

Topas Vatten har en organisation med teknik och kompetens som är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring infrastruktur för VA-försörjning för mindre samhällen, gemensamhetsanläggningar och enskilda fastigheter. Vi erbjuder lösningar som vi tar ansvar för efter fullgjord leverans i riktiga driftförhållanden. Topas Vatten projekterar och anlägger ledningsnät, pumpstationer och reningsverk för att fungera på bästa sätt under verkliga förhållanden. Verksamheten baserar sig på kompetens, erfarenhet och en specialiserad driftorganisation.

Bolaget anlägger VA-lösningar med kommunal standard och har en driftorganisation för dessa.

Allt från reningsverk för enskilda hushåll upp till VA-anläggningar för 100 tals fastigheter använder sig av Topas teknik. Topas har närmat sig det kommunala nätet och deltar framgångsrikt i upphandlingar av mindre anläggningar. För kommuner kan Topas lösningar tillämpas på ensligt belägna orter/fastigheter som kommunerna själva ofta inte prioriterar att förse med kommunalt vatten och avlopp på grund av höga anläggningskostnader eller besvärliga driftförhållanden.

Ägare
Idag ägs Topas Vatten av Sdiptech AB, en teknikkoncern som arbetar mycket långsiktigt, bland annat med företag verksamma inom miljö och urban infrastruktur. Sdiptech har som uttalat syfte att varsamt driva bolaget framåt, förädla kompetensen och låta bolaget växa av egen kraft. Bolagets nuvarande VD är även dess grundare och den som utvecklat teknik, produkter och affärskoncept. Totalt är man idag ca 20 anställda.

Grundaren och nuvarande VD:n kommer att stanna kvar i bolaget och arbeta med affärs- och teknikutveckling, men lämna över det operativa ansvaret för verksamheten till den nya VD:n. Bolaget drivs idag med god lönsamhet.

Utmaningen
Som VD och ledare i bolaget har du en central roll i bolagets framtida utveckling. Det uttalade målet med verksamheten är att över tid visa en årlig tillväxt på 10 % med bibehållen eller förbättrad lönsamhet.

Tanken är att den nya VD:n tillsammans med medarbetarna ska vidareutveckla bolagets verksamhet på alla fronter, såväl teknik och försäljning som affärserbjudandet. Det finns stora utvecklingsmöjligheter i bolaget, även om vi redan idag är en välfungerande organisation med bland annat en serviceorganisation in-house.

Det finns stor potential i affärskonceptet och vi räknar med att på sikt kunna ta nya marknadsandelar samt hitta nya funktionsområden och kundsegment.

Den nye VD:n bör ha entreprenöriell kompetens och erfarenhet från VA-branschen. Eftersom bolaget fortfarande är under en uppbyggnadsfas är det viktigt att hen är beredd att vara ute och ”fronta” på fältet.

Resultatförväntningar
En årlig tillväxt på 10 % med bibehållen eller förbättrad lönsamhet samt en väl fungerande och ständigt förbättrad verksamhet.

Varför Topas Vatten AB
Detta är ett jobb för dig som vill ta chansen att forma verksamheten för den fortsatta tillväxtresan. VD har som uppgift att utveckla verksamheten i nära samarbete med styrelse och ägare.

Bolaget är mycket entreprenöriellt, vilket innebär att medarbetare får mycket eget ansvar med tillhörande befogenheter.

Bolaget har ett unikt erbjudande som riktar sig till mindre samhällen, tomtägarföreningar och fastighetsutvecklare i mindre kommuner och kustnära samhällen, där lösningar för vatten och avlopp kan vara problematiska och där Topas Vatten med sitt kunnande och tekniska erbjudande är en framgångsrik partner.

Det finns stora möjligheter till tillväxt i en bransch som generellt sett är mycket traditionell och Topas koncept är nytt. Det man säljer är inte själva produkterna i sig utan själva konceptet, kompletta VA-anläggningar med ett långtgående driftåtagande.

Topas VA-anläggningar lever upp till kommunal standard, vilket innebär att Topas kan hjälpa kommuner att ”slippa” problemet med småorter och glesbygd, där de (kommunerna), ”drar” sig för att lägga ner kommunala VA-nät.

Låter detta som din nästa utmaning?

Kontakta i så fall våra konsulter på Mercuri Urval, Hans Blecher på telefon 0733-42 79 89 eller Lennart Jansson på telefon 0732-30 35 94 om du vill ha mer information eller sök tjänsten direkt på www.mercuriurval.se (ref.nr. 12843). Urval kommer att ske löpande så vi vill ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 31 mars.

Om företaget
Topas Vatten - en komplett systemleverantör av VA-anläggningar för mindre samhällen

Topas Vatten har en teknisk organisation som är anpassad för att ta ett helhetsgrepp kring infrastruktur för VA-försörjning av mindre samhällen. Vi erbjuder lösningar för mindre samhällen, samfälligheter och enskilda fastigheter som vi tar ansvar för efter fullgjord leverans i riktiga driftförhållanden genom vår egen serviceorganisation. Topas Vatten projekterar ledningsnät och reningsverk för att fungera på bästa sätt under verkliga förhållanden. Verksamheten baserar sig på kompetens och utvecklade komponenter.

Läs mer på www.topasvatten.se