Riksgälden söker juniora analytiker till resolutionsmyndigheten

Rekryterare
Riksgälden
Plats
Stockholm
Annonserat
den 22 februari 2018
Stängs
den 15 mars 2018
Ref:
RG 2018/131
Kontakta
Johanna Fager Wettergren
Anställningsform
Tillsvidare
Arbetstid
Heltid
Verksamhetsområde
Offentlig sektor

Riksgälden är sedan två år tillbaka Sveriges resolutionsmyndighet vilket innebär ansvar för att hantera banker i kris. För att hantera framtida kriser bedriver vi ett omfattande analys- och planeringsarbete. I detta arbetet ingår att upprätta en särskild resolutionsplan för varje institut och att löpande ställa krav på instituten för att planerna ska vara genomförbara. Därtill utvecklar vi policy och metoder för att genomföra resolution. Vi har också ansvar för att i krisavvärjande syfte tillämpa regelverket för förebyggande statligt stöd. På så vis bidrar vi till att upprätthålla den finansiella stabiliteten och till att minska samhällets kostnad för en bankkris.

På Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd pågår ett intensivt arbete för att bygga upp denna nya funktion. För att säkerställa ett fortsatt effektivt och proaktivt arbete söker vi nu juniora analytiker till avdelningens båda enheter; Enheten för stora institut och Enheten för mellanstora och små institut.

Arbetsuppgifter
Som analytiker hos oss arbetar du med den löpande resolutionsplaneringen för enskilda banker. Det innebär analys av bankens verksamhet, framtagande av strategier för hantering i resolution och vilka åtgärder som är nödvändiga i förberedande syfte. Du deltar också i arbetet med att utveckla policy och metoder för hur resolution ska genomföras. Som junior analytiker kommer du i första hand att bistå och samarbeta med enheternas mer seniora medarbetare men också ansvara för egna projekt.

Arbetet omfattar finansiell och ekonomisk analys av både enskilda banker och de bredare finansiella marknaderna liksom att följa policy- och regelverksfrågor inom den finansiella sektorn i Sverige och internationellt. Arbetet innebär också täta kontakter med bankerna, Finansinspektionen, Finansdepartementet och Riksbanken samt internationella parter och samarbetsorgan.

Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är nyexaminerad eller har 1-2 års arbetslivserfarenhet från svensk eller utländsk myndighet, finansiellt företag eller konsultverksamhet med inriktning på bank och finans. Rollen kräver att du har goda kunskaper om bankverksamhet och kapitalmarknader i bredare mening. Erfarenhet av finansiell krishantering eller krishanteringsdirektivet är meriterande.

Du har en examen på Master- eller magisternivå i finansiell ekonomi, företagsekonomi eller nationalekonomi alternativt annan bakgrund som vi bedömer som likvärdig.

Du har god analytisk förmåga, är van att arbeta självständigt och har förmåga att lösa komplexa frågeställningar. Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. Som person är du driven och ansvarstagande med god initiativ- och samarbetsförmåga. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontakt
Om du har frågor är du välkommen att kontakta avdelningschef Johanna Fager Wettergren, 08-613 46 26, chefen för Enheten stora institut Pär Holmbäck Adelwald, 08-613 45 91, eller chefen för Enheten mellanstora och små institut Martin Janhäll, 08-613 46 44.

Ansökan
Välkommen att söka tjänsten via www.riksgalden.se/jobb och genom att klicka på knappen ’Ansök’ senast den 15 mars 2018. Vi kommer att behandla ansökningar löpande. Ange referens DNR RG 2018/131.

Om Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd
Avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd ansvarar för Riksgäldens arbete kopplat till att hantera finansiella institut i kris. Enheten för stora institut ansvarar för resolutionsplaneringen för de svenska storbankerna och större utländska bankers verksamhet i Sverige. Den ansvarar också för Riksgäldens arbete kopplat till förebyggande statligt stöd. Enheten för mellanstora och små institut ansvarar för resolutionsplaneringen för övriga institut samt för insättningsgarantin och investerarskyddet.

Om Riksgälden
Det är en arbetsplats med samhällsviktiga, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter. Riksgälden spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på den svenska finansmarknaden. Vi bidrar till att statens pengar och finansiering hanteras effektivt och att det finansiella systemet är stabilt. I uppdraget ingår att vara statens internbank, förvalta statsskulden och ge statliga garantier och lån. Riksgälden ansvarar också för statens bankkrishantering och insättningsgarantin. Vår vision är att tillsammans göra Riksgälden till en förebild både i Sverige och internationellt. Våra värderingar präglas av öppenhet, trygghet och professionalitet i utförande av vårt arbete. Riksgälden strävar efter att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare, där mångfald, olika erfarenheter, kompetens och bakgrunder tas tillvara.